Holandia

Holandia – windykują dla nas

 

Holandia

Van Arkel Gerechtsdeurwaarders
&
Incasso

vanarkelgerechtsdeurwaarders.nl

Opis

Van Arkel jest jedną z wiodących firm komorniczych z 8 urzędami i ponad 200 pracownikami, skupiającą się na szybkim i wiarygodnym dochodzeniu niespłaconych długów.

Zespół Sekundi-Van Arkel w Bredzie specjalizuje się w procesie dochodzenia długów trans-granicznych.

Procedura
Van Arkel zaczyna od pierwszego wezwania do zapłaty i sprawdzenia wypłacalności dłużnika. Gdy nie przyniesie to efektu rozpoczyna się postępowanie poprzedzające wniesienie skargi. Głównym celem jest odzyskanie długu w postępowaniu poprzedzającym wniesienie skargi lub wszczęcie postępowania sądowego w ciągu miesiąca.

 

Description

As one of the leading bailiff companies with 8 offices and over 200 employees Van Arkel focuses on swift and reliable collection of outstanding debts.

The Sekundi-Van Arkel team in Breda is dedicated to your international debts.

Procedure
Van Arkel starts with a first request for payment to the debtor and a credit check. When the first letter is not successful the pre-litigation procedure will follow with 2 telephone calls and 2 letters. The main goal is to collect in the pre-litigation procedure or start a court procedure within 1 month.

 

 


Zapraszamy do współpracy.

Formularz Zamówienia Windykacji Zagranicznej – online

Formularz, przy pomocy którego w kilka minut złożą Państwo zamówienie na usługę windykacji zagranicznej.

Holandia pz 13:26