Wezwanie do zapłaty

Wezwanie do zapłaty

71 33 45 415 Wyślij wiadomość

Otrzymali Państwo wezwanie do zapłaty?

Otrzymaliście Państwo wezwanie do zapłaty. Oznacza to, że Państwa firma jest dłużnikiem, którego dług został zlecony naszej firmie do odzyskania lub też został nam sprzedany. Wezwanie do zapłaty zawiera wszystkie potrzebne dane, które pomogą Państwu podjąć rozmowy z nami.

Są to:

  • informacja, na czyją rzecz prowadzimy działania – w załączniku znajduje się kopia dokumentu, który albo potwierdza zakup przeniesienia na nas wierzytelności, albo upoważnia nas do podejmowania działań w imieniu wierzyciela,
  • dokładne dane dotyczące długu – wynika z nich, jakie jest aktualne saldo zadłużenia oraz naliczonych odsetek,
  • imię i nazwisko naszego specjalisty, który zajmuje się sprawą oraz jego dokładne dane kontaktowe,
  • numer rachunku bankowego, na który należy dokonywać spłat; w przypadku, gdy jest to nasze konto, w załączniku znajduje się również dokument poświadczający, że dług został na nas przeniesiony albo wierzyciel upoważnił naszą firmę do odbierania środków od dłużnika (będzie to ten sam dokument, z którego wynika nasze umocowanie do zajmowania się sprawą).

Zachęcamy do niezwłocznej zapłaty oraz kontaktu z naszym specjalistą. Prosimy nie spodziewać się kolejnych wezwań, ostrzeżeń czy monitów. Wezwanie do zapłaty ma cel formalny: przedstawia nasze umocowanie do zajmowania się sprawą, ale również jest zaproszeniem do kontaktu z nami.

Jeśli macie Państwo uwagi odnośnie dochodzonej należności, propozycji spłaty itp., prosimy o kontakt. W przeciwnym przypadku prosimy o zapłatę.

Przed podjęciem dalszych działań chcemy się upewnić, że znają Państwo ich konsekwencje. Z naszego doświadczenia wynika, że najlepszym wyjściem dla dłużnika jest odważne zmierzenie się z problemem i polubowne załatwienie sprawy. Prosimy pamiętać, że nie będziemy prowadzić niekończącej się korespondencji i nie będziemy wyciągali do Państwa ręki zbyt długo.

Wszystkie prowadzone przez nas sprawy nadają się do postępowania sądowego lub do podjęcia innych działań prawnych, dlatego strategia „na przeczekanie” w naszym przypadku nie zadziała.

OD 1998r. ZAJMUJEMY SIĘ WINDYKACJĄ PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH – NASI SPECJALIŚCI SĄ W STANIE OBSŁUŻYĆ KAŻDĄ WIERZYTELNOŚĆ.

Jeśli macie Państwo wolę współpracy, możemy wspólnie znaleźć rozwiązanie, które zabezpieczy wierzyciela (naszego klienta) a Państwu umożliwi spłatę. Do takich działań potrzeba jednak aktywnej współpracy z Państwa strony. W przypadku gdy korzystacie Państwo z obsługi prawnej, zachęcamy do kontaktu ze strony Państwa pełnomocnika.

Możecie Państwo spodziewać się wizyty terenowej naszego specjalisty. Jej celem jest przeprowadzenie wizji lokalnej, jak i podjęcie konstruktywnych rozmów z Państwem w sprawie spłaty zadłużenia.

WAŻNE: wskazany w wezwaniu do zapłaty specjalista zajmuje się Państwa sprawą na wszystkich jej etapach i zawsze istnieje możliwość polubownego rozwiązania sprawy

PRZYPOMINAMY: zgodnie z Ustawą o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz. U. 2013 poz. 403)   dochodzenie należności z tytułu zdefiniowanej w tej ustawie transakcji handlowej wiąże się z obowiązkiem zwrotu wierzycielowi kosztów dochodzenia należności.

Nie mamy ściśle przewidzianego czasu na polubowną windykację, jednak unikanie kontaktu, brak konstruktywnej propozycji czy niedotrzymywanie obietnic z pewnością przyspieszą decyzję o podjęciu przeciwko Państwu kroków prawnych.

WAŻNE: Decyzja o skierowaniu sprawy na drogę POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO zazwyczaj nie będzie poprzedzona dodatkowym monitem czy ostrzeżeniem.

Wezwanie do zapłaty pz 13:25