Irlandia

Irlandia – windykują dla nas

 

Irlandia

Debt Collect UK Limited

www.debtcollectuk.com

 

Opis

Dzięki ponad 35-letniemu doświadczeniu w branży windykacyjnej, firma Debt Collect UK Limited oferuje kompleksowy zakres usług w zakresie windykacji zaległych należnośc, obsługując zarówno duże spółki kapitałowe, jak i indywidualnych przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą. Debt Collect UK Limited jako członek Credit Services Association i Chartered Institute of Credit Management prowadzi działalność w sposób całkowicie profesjonalny i zgodny z zasadami etyki. Wszystkie działania spółki Debt Collect UK oparte są na zasadzie “brak sukcesu – brak opłat” w związku z czym nie pobiera się żadnych opłat z góry. Przed rozpoczęciem procesu windykacji spółka może dostarczyć klientom darmowy raport dotyczący dłużnika i zebrać informacje, które pomogą określić wypłacalność dłużnika.

Spółka Debt Collect UK oferuje bardziej skuteczną i mniej czasochłonną windykację należności w porównaniu do korzystania z usług kancelarii prawnych. Firma zadba o to aby w sposób godny reprezentować markę klienta, a korzystanie z jej usług nie oznacza, że wierzyciel utraci klienta. Im wcześniej dług zostanie skierowany do windykacji, tym jest szansa, że zostanie on spłacony.

Description

With over 35 years’ experience in the debt collection industry Debt Collect UK Limited offer a fast comprehensive range of services for the collection of outstanding debts helping major PLC’s to sole trader businesses. Debt Collect UK Limited is a members of the Credit Services Association and the Chartered Institute of Credit Management and therefore conduct business in a professional and ethical manner. All charges are based on a No Collection – No Fee basis and there are no upfront registration fees. Prior to commencing the debt collection process can supply with a free company business report on the debtor companies. Debt Collect UK Limited will gather information which will help to determine the debtor’s ability to pay.

Debt Collect UK are more effective, less time consuming and inexpensive compared to using solicitors and lawyers. Will take care to represent client’s brand and using will not mean that the creditor will lose a customer forever. The earlier a debt is referred for collection the more likely you are to get paid.

 


Zapraszamy do współpracy.

Formularz Zamówienia Windykacji Zagranicznej – online

Formularz, przy pomocy którego w kilka minut złożą Państwo zamówienie na usługę windykacji zagranicznej.

Irlandia pz 15:04