Norwegia

Norwegia – windykują dla nas

 

Norwegia

Norwegia

TOTALKAPITAL AS

totalkapital.no

TOTALKAPITAL AS

Opis

TOTALKAPITAL świadczy szeroki wachlarz usług obejmujący usługi administracyjne i windykacyjne.
Każdy przypadek, który TOTALKAPITAL otrzymała do windykacji jest traktowany indywidualnie. Podczas postępowania zbiera informacje o dłużnikach, ich sytuacji majątkowej i finansowej.

Jeśli negocjacje z dłużnikiem nie przyniosą oczekiwanego skutku i nie ma możliwości odzyskania całości lub części należności w krótkim czasie, TOTALKAPITAL sugeruje rozpoczęcie postępowania sądowego i po uzyskaniu tytułu wykonawczego wszczęcie postępowania egzekucyjnego. W trakcie działań prawnych kancelaria TOTALKAPITAL obsługuje sprawy kompleksowo na każdym etapie.

Description

Totalkapital provides services throughout the whole credit value chain covering information services, invoicing services and debt collection services. We take care of our customers revenue stream with high quality debt-related administrative services and contribute to the growth and prosperity of our customers.

Each case received for debt collection is handled individually. During collection proceedings TOTALKAPITAL collects information about debtors, their property and financial situation.

If negotiations with the debtor fail and there is no chance to recover the whole or part of the liability in short time, TOTALKAPITAL suggests starting court proceedings and, in the next step, when the court’s verdict is valid, enforcement proceeding through the police. During the judicial proceedings TOTALKAPITAL’s law office supports the case comprehensively at each stage of the proceedings.

 


Zapraszamy do współpracy.

Formularz Zamówienia Windykacji Zagranicznej – online

Formularz, przy pomocy którego w kilka minut złożą Państwo zamówienie na usługę windykacji zagranicznej.

Norwegia pz 12:48