Portugalia

Portugalia – windykują dla nas

 

Portugalia

BBCS

bbcs.pt

Opis

W BBCS głównym celem naszej działalności jest zwiększenie bezpieczeństwa przepływów pieniężnych naszych klientów, przy unikaniu korzystania z zabezpieczonych kont, faktoringu, ubezpieczenia kredytu lub kredytu bankowego.

Dlatego BBCS przedstawia rozwiązania, elastyczne i dostosowane do Twojej firmy, od zarządzania płatnościami po kontrolę i odzyskiwanie wierzytelności gospodarczych. Jesteśmy obecni na całym terytorium kraju na kontynencie i na wyspach, oraz w całej Europie dzięki partnerstwu z siecią Sekundi.

 

Description

At BBCS we have as main objective of our activity to increase the cash flows of our clients, avoiding the use of secured accounts, factoring, credit insurance or bank credit.

This is why BBCS presents solutions, flexible and adapted to your business, from Billing Management, Control and Recovery of Credit to the business market.We are present throughout the national territory and islands to still throughout Europe through the partnership with Sekundi.

 

 


Zapraszamy do współpracy.

Formularz Zamówienia Windykacji Zagranicznej – online

Formularz, przy pomocy którego w kilka minut złożą Państwo zamówienie na usługę windykacji zagranicznej.

Portugalia pz 13:26