Belgia

Belgia – windykują dla nas

Belgia

Credit Management & Advice nv

www.cmadvice.be

Opis

Od ponad 20 lat Credit Management & Advice pomaga dużym i małym firmom w windykacji krajowej i międzynarodowej. Jesteśmy belgijską, niezależną firmą windykacyjną z siedzibą w Zonnegem, w pobliżu Gandawy.

CMA rozpoczyna windykację się od zgromadzenia informacji kredytowych dotyczących dłużnika i w tym samym czasie wysyła do dłużnika pierwsze wezwanie. Jeżeli list ten nie przyniesie efektu windykacja polubowna będzie kontynuowana poprzez rozmowy telefoniczne (i / lub wiadomości tekstowe, e-mail, WhatsApp) i wezwania pisemne. Jeśli to nie przyniesie rezultatu rozpoczęte zostanie postępowanie sądowe.

Głównym celem jest windykacja polubowna.

Description

Since more than 20 years Credit Management & Advice helps large and smaller companies in their domestic and international debt collection. Headquartered in Zonnegem , near Gent, we are a Belgian, independent collection company.

CMA starts with the collection of credit information. At the same time they will send the first request for payment to the debtor. When the first letter is not successful the out of court procedure will follow with 2 telephone calls (and/or text messages, email, whatsapp messages,…) and 2 letters. When there still is no payment and there are positive signs the court procedure will start.

The main goal is to collect in the out of court procedure.


Zapraszamy do współpracy.

Formularz Zamówienia Windykacji Zagranicznej – online

Formularz, przy pomocy którego w kilka minut złożą Państwo zamówienie na usługę windykacji zagranicznej.

Belgia pz 16:30