Belgia

Belgia – windykują dla nas

 

Belgia

ADVIA N.V.

www.advia.be

Opis

Patrzymy na zarządzanie wierzytelnościami w inny sposób niż ktokolwiek inny.

Czy kojarzysz proces windykacji z groźnym językiem i wysyłaniem listów napisanych przez drogiego prawnika? Mamy inny pogląd.

Oczywiście, podobnie jak każda inna firma windykacyjna, zapewniamy jak najszybsze dochodzenie zaległych faktur. Wykonujemy to zgodnie z zasadą Brak Spłaty – Brak Zapłaty, tak że nasze usługi nic Cię nie kosztują dopóki nie odniesiemy sukcesu. Myślimy o Advii jako o czymś zupełnie innym. Uważamy windykację zaległych roszczeń za niezaprzeczalną możliwości biznesową.

Oprócz tego, że windykujemy roszczenia w możliwie najkrótszym czasie, świadomie zrobimy to w najbardziej opłacalny dla Ciebie i dla Twojego dłużnika sposób. Unikając niepotrzebnych kosztów, tworzymy obiektywnie korzystną sytuację dla obu stron. Ponadto nasze metody komunikacji również odpowiadają życzeniom i preferencjom dłużnika.

Description

We look at credit management in different way than any other…

Do you immediately consider debt collection process as threatening language and sending letters written by an expensive lawyer? We have a different look …

Of course, like any other debt collection agency, we will ensure that your outstanding invoices are paid as quickly as possible. We do so according to the No Cure, No Pay principle, so that incasso service does not cost you at all. We only think of Advia as more than anything else. We consider the collection of outstanding claims as an undeniable marketing opportunity.

Except that we collect your outstanding claims as quickly as possible, we will consciously do that in the most cost-effective way for you and for your customer. By avoiding unnecessary costs, we create a win-win situation for both parties. In addition, our communication also fits the wishes and preferences of your debtor.

 


Zapraszamy do współpracy.

Formularz Zamówienia Windykacji Zagranicznej – online

Formularz, przy pomocy którego w kilka minut złożą Państwo zamówienie na usługę windykacji zagranicznej.

Belgia pz 16:30