Hiszpania

Hiszpania – windykują dla nas

 

Hiszpania

Mundalex Abogados

www.mundalexabogados.es

Opis

W ramach prowadzonej działalności MUNDALEX ABOGADOS oferuje swoim klientom zespół specjalistów w dziedzinie odzyskiwania wymagalnych wierzytelności wszędzie na terenie Hiszpanii.

 • Szczegółowe badanie wierzytelności
 • Uzyskiwanie informacji o mieniu posiadanym przez dłużnika
 • Analiza sytuacji i długu, który ma podlegać windykacji
 • Raportowanie klientowi o sytuacji
 • Windykacja polubowna, ugoda z dłużnikiem
 • Windykacja sądowa

 

Description

As part of its services, MUNDALEX ABOGADOS offers its clients a team specializing in the collection of outstanding debts anywhere, within the national teritory.

 • Detailed study of the record
 • Requests for property records
 • Analysis of the situation and debt to be collected
 • Information to the Client about situatioon
 • Prior agreement, friendly settlement
 • Legal Collection

 

 


Zapraszamy do współpracy.

Formularz Zamówienia Windykacji Zagranicznej – online

Formularz, przy pomocy którego w kilka minut złożą Państwo zamówienie na usługę windykacji zagranicznej.

Hiszpania pz 13:26