Czechy

Czechy – windykują dla nas

Czechy

Herman S.R.O.

www.inderese.com

Opis

Herman posiada ponad 14-letnie doświadczenie w zakresie windykacji spraw B2B i B2C na Słowacji i w Czechach.

Niezwłocznie po otrzymaniu zlecenia kontaktuje się z dłużnikiem listownie, mailowo, oraz telefonicznie.

Windykacja prowadzona jest regularnie wobec wszystkich dłużników. Głównym celem jest dotarcie do osób decyzyjnych po stronie dłużnika.

W przypadku konieczności podjęcia działań prawnych możliwe jest złożenie pozwu o zapłatę i przeprowadzenie postępowania egzekucyjnego, a koszty tych działań są każdorazowo akceptowane przez wierzyciela.

Description

Our people have over 14 years of experience in the field of B2B and B2C credit management in Slovakia and Czech republic.

We contact the debtor immediately after instruction by post, email, telephone and even SMS message.

The collection activity is undertaken daily, with all debtors being contacted regularly. Our aim is always to speak to key decision makers.

If legal action is required, we can apply for the issue of an order for payment, and subsequently assist with any enforcement.

All costs for any legal or other action must always be approved in advance.


Zapraszamy do współpracy.

Formularz Zamówienia Windykacji Zagranicznej – online

Formularz, przy pomocy którego w kilka minut złożą Państwo zamówienie na usługę windykacji zagranicznej.

Czechy pz 15:47