Austria

Austria – windykują dla nas

 

Austria

Encash

encash-inkasso.at

Opis

Encash KG powstał w 2005 roku w Salzburgu w Austrii i jest jednym z założycieli Sekundi – międzynarodowej grupy firm windykacyjnych powstałej w 2008 roku z siedzibą w Brukseli w Belgii. Encash KG skupia się na sprawach B2B ale pracuje także na sprawach B2C obsługując duży bank.

Po otrzymaniu sprawy do windykacji sprawdzana jest wypłacalność dłużnika. Windykacja rozpoczyna się wraz z wysłaniem pierwszego wezwanie i prowadzona jest poprzez bezpośrednie rozmowy z dłużnikiem z naciskiem na polubowne odzyskanie należności lub ratalnej spłacie długu.

W przypadku brak spłaty należności i reakcji dłużnika po trzech wezwaniach do zapłaty i dwóch próbach rozmowy telefonicznej sprawa kierowana jest do prawnika Encash KG w celu uzyskania tytułu egzekucyjnego. Jeżeli pojawią się zastrzeżenia ze strony dłużnika prawnik dokonuje ich analizy i albo kontaktuje się z wierzycielem w celu wyjaśnienia spornych kwestii albo z dłużnikiem jeżeli użyte przez niego argumenty są oczywiście nieprawdziwe. To w wielu przypadkach pozwala uniknąć zbędnych procedur prawnych, ponieważ nieporozumienia między dłużnikiem a wierzycielem lub błędna interpretacja prawna przez dłużnika może zostać rozstrzygnięta w taki sposób w większości przypadków. W przypadku upadłości dłużnika Encash KG reprezentuje wierzyciela w toku postępowania upadłościowego.

Description

Encash KG was founded in 2005 in Salzburg / Austria and is also a founding partner of Sekundi, an international group of debt collection companies created in 2008 with its HQ in Brussels / Belgium.

Encash KG has its focus on B2B cases but also works on B2C files and is representant for debt collection in Austria for a big consumer bank.

After receiving a case for debt collection there is a first check on the solvency of the debtor. Debt collection proceedings start with a first dunning letter followed by a telephone call with focus in amicable payment or part payment if the debtor can not afford payment in one sum.

If the debtor does not respond after three dunning letters and two telephone calls or does not pay the open amount til then the case is handed over to the company lawyer of encash KG to start legal proceedings to get a title for enforcement.

If there is any objection to the claim during the debt collection proceeding the company lawyer immediately checks the arguments of the debtors and either gives a warning to the creditor if there could occur a problem out of the arguments of the debtor or if not so produces an individual letter explaining to the debtor why his arguments are not correct. This in many cases avoids unnecessary legal procedures because any misunderstandings between debtor and creditor or legal misinterpretation by the debtor can be cleared with such letter in most cases.

In case the debtor gets bankrupt encash KG also represents the creditor during the bankruptcy procedure.

 


Zapraszamy do współpracy.

Formularz Zamówienia Windykacji Zagranicznej – online

Formularz, przy pomocy którego w kilka minut złożą Państwo zamówienie na usługę windykacji zagranicznej.

Austria pz 13:18