Chorwacja

Chorwacja – windykują dla nas

Chorwacja

Vukmir & Associates

www.vukmir.net

Opis

Vukmir & Associates rozpoczyna od gromadzenia publicznie dostępnych informacji dotyczących dłużników i ich wypłacalności. Po ocenie sytuacji finansowej wyślą dłużnikowi pierwsze wezwanie do zapłaty. W przypadku, gdy wezwanie nie przyniesie skutku, rozpocznie się postępowanie poprzedzające wniesienie skargi w postaci telefonów ostrzegawczych, e-maili i prób skontaktowania się z dłużnikiem w jakimkolwiek inny sposób. Wreszcie, jeśli powyższe działania nie przyniosą pożądanego rezultatu, procedura sądowa/ egzekucji komornika może być wszczęta przeciwko dłużnikowi.

Description

Vukmir & Associates starts with the collection of publicly available informations regarding debtors and their solvency. After evaluation of financial position, they’ll send the first request for payment to the debtor.
In case the letter isn’t successfull, the pre-litigation procedures will follow with warning phonecalls, emails and contacting debtor in any other kind. Finally if there are no positive development court procedure/bailiff enforcement could be initiatet against debtor.


Zapraszamy do współpracy.

Formularz Zamówienia Windykacji Zagranicznej – online

Formularz, przy pomocy którego w kilka minut złożą Państwo zamówienie na usługę windykacji zagranicznej.

Chorwacja pz 16:37