Historia firmy

Historia firmy

71 33 45 415 Wyślij wiadomość

Historia firmy

Grupa Kapitałowa Południe-Zachód działa na polskim rynku windykacyjnym od 1998 roku.

W tym czasie firma wypracowała autorskie procedury i metody wspomagające proces windykacji długów oraz zarządzanie portfelami wierzytelności. Dzięki wysokiej skuteczności działania, wzorowym relacjom z klientami oraz przestrzeganiu najwyższych standardów etycznych GK PZ zajmuje obecnie ważną pozycję w sektorze wierzytelności korporacyjnych.

Wybrane daty z historii

 • Podwyższenie Kapitału Zakładowego do kwoty 250.000,00 PLN
  • 2020 r.
 • Podwyższenie Kapitału Zakładowego do kwoty 170.000,00 PLN
  • 2018 r.
 • Otwarcie nowej siedziby Spółki
  • 2016 r.
 • Inwestycje w sprzedaż na rynku polskim
  • 2014 r.
 • Podwyższenie Kapitału Zakładowego do kwoty 100.000,00 PLN
  • 2013 r.
 • Członkostwo w międzynarodowej sieci współpracy firm windykacyjnych Sekundi – jako jedyne przedsiębiorstwo windykacyjne w Polsce,
  Podpisanie umowy o współpracy z Biurem Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A.

  • 2010 r.
 • Zmiany w strukturach zarządczych GKPZ – powołanie kolejnego Członka Zarządu
  • 2009 r.
 • Zawarcie długookresowej umowy współpracy w zakresie windykacji wierzytelności masowych od dłużników indywidualnych
  • 2007 r.
 • Zmiany w strukturze udziałowców Grupy Kapitałowej Południe-Zachód
  • 2006 r.
 • Otwarcie oddziału firmy w Warszawie
  • 2004 r.
 • Uruchomienie nowego systemu kreacji powództw sądowych, obsługującego 2,5 tys. powództw dziennie,
  Zakup pierwszego portfela wierzytelności masowych – Polska Telefonia Cyfrowa

  • 2003 r.
 • Uruchomienie dwóch elektronicznych systemów obrotu wierzytelnościami pieniężnymi www.dlugi.pl oraz www.dlugi.com.pl
  • 2002 r.
 • Członkostwo w Polsko Brytyjskiej Izby Handlowej(BPCC)
  • 2001 r.
 • Opracowanie i wdrożenie autorskiego systemu zarządzania należnościami – System Inkasso,
  Otwarcie Kancelarii Prawnej Południe-Zachód,
  Powołanie spółek zależnych: Polskiej Grupy Windykacyjnej, Dolnośląskiej Giełdy Wierzytelności

  • 2000 r.
 • Założenie Grupy Kapitałowej Południe – Zachód Sp. z o.o.
  • 1998 r.
Historia firmy pz 18:14