Egzekucja komornicza

Egzekucja komornicza

71 33 45 415 Wyślij wiadomość

Komornik wszczął egzekucję?

Postępowanie egzekucyjne nie jest przyjemne. Egzekucję prowadzi komornik sądowy, a nasza firma w imieniu wierzyciela kieruje postępowaniem, składając odpowiednie wnioski i rozliczając komornika z ich wykonania.

Z naszej strony opiekunem Państwa sprawy jest wciąż ten sam specjalista, który w praktyce decyduje o losach postępowania. Wciąż istnieje możliwość porozumienia się, bowiem naszym celem jest jak najszybsze uzyskanie zapłaty, a niektóre procedury egzekucyjne są długotrwałe. O ile zajęcie ruchomości czy nieruchomości nie jest pracochłonne ani skomplikowane, to egzekucja z tych składników majątku potrafi trwać dosyć długo. Z tego powodu wciąż otwarci jesteśmy na polubowne załatwienie sprawy.

Niestety na tym etapie sprawy Państwa zobowiązanie powiększyło się o odsetki, koszty wcześniejszych postępowań. Prosimy pamiętać, że komornik dodatkowo obciąży Państwa różnego rodzaju opłatami. Dlatego w praktyce najlepsze jest porozumieć się z nami niż pozwolić na sprzedaż egzekucyjną swojego majątku.

Sprzedaż w trybie egzekucyjnym prowadzona jest oczywiście w oparciu o odpowiednie przepisy, zazwyczaj jednak samodzielne spieniężenie majątku jest bardziej korzystne. Komornik poza uprawnieniami czysto egzekucyjnymi, do których należą możliwość zajmowania praw, wierzytelności i składników majątku, posiada rozliczne uprawnienia. Korzystając z nich na nasz wniosek, jest w stanie dotrzeć do cennych z naszego punktu widzenia informacji.

Szeroki dostęp do danych i informacji pozwala odkryć Państwa działania, które mogły mieć wpływ na możliwość odzyskania długu. Działania te w odrębnym postępowaniu możemy zbadać i doprowadzić do cofnięcia ich skutków. W ostateczności może się okazać, że niektóre z Państwa decyzji miały charakter bezprawny i mogą stanowić podstawę do wszczęcia postępowania karnego.

Przypominamy, iż działania egzekucyjne prowadzić może jedynie komornik, a obecność naszych specjalistów w trakcie egzekucji ma charakter obecności strony. Działają oni jako pełnomocnicy wierzyciela, którzy na bieżąco mogą składać wnioski egzekucyjne – włącznie z wnioskiem o zawieszenie egzekucji bądź zaprzestanie określonych czynności.

Zachęcamy Państwa do porozumienia na każdym etapie postępowania. W przypadku niespłaconego zadłużenia obowiązuje zasada – im szybciej, tym będzie dla Państwa taniej!

Egzekucja komornicza pz 13:26