Cennik-zagranica / zakres usługi

Cennik-zagranica / zakres usługi

71 33 45 415 Wyślij wiadomość

Windykacja zagraniczna

Zakres usługi
Windykacja B2B
Windykacja B2C
Cena
14% do kwoty długu 29 tyś Euro, za kwoty powyżej tylko 6%
17%
działania windykacyjne prowadzone w KRAJU dłużnika:
wezwanie do zapłaty pocztą tradycyjną
wezwanie do zapłaty pocztą elektroniczną
windykacja telefoniczna
uzyskiwanie uznania zobowiązania
negocjacje warunków spłaty
skip tracing
raporty dla klienta
rekomendacje do innych postępowań sądowych i egzekucyjnych
wszczęcie egzekucji
weryfikacja wypłacalności dłużnika
weryfikacja danych rejestrowych dłużnika

Decyzje o podjęciu czynności windykacyjnych podejmowane są ze świadomością celu i kosztów ich przeprowadzenia

Zryczałtowane opłaty za postępowania procesowe – sądowe i egzekucyjne:
 
Należność główna Opłata
do 3.500 €  545 € netto
do 7.000 €  895 € netto
do 20.000 € 1295 € netto
powyżej 20.000 € koszty rzeczywiste
  w przypadku podniesienia przez dłużnika zarzutów w trakcie postępowania sądowego dodatkowe koszty zostaną obliczone indywidualnie dla każdej sprawy

Warunki formalne:

Powyższe warunki ryczałtowe znajdą zastosowanie w przypadku spełnienia jednocześnie warunków:

  1. pomiędzy wierzycielem a dłużnikiem istnieje umowa
  2. przeciwko dłużnikowi nie toczy się postępowanie upadłościowe, naprawcze, ochronne (jest formalnie wypłacalny)
  3. wierzytelność jest bezsporna

Zapytaj o szczegóły oferty

Telefon

71 33 45 415

Fax

71 33 45 430

Adres e-mail

biuro@pz.com.pl

 

Cennik-zagranica / zakres usługi pz 13:29