Szwajcaria

Szwajcaria – windykują dla nas

 

Szwajcaria

Szwajcaria

BURG Inkasso AG

BURG

Opis

Burg Inkasso AG powstało w 1950 roku. W 2010 roku firma stała się członkiem grupy Sekundi. Ponadto Burg Inkasso jest członkiem VSI Szwajcarskiego Stowarzyszenia Windykacyjnego. Specjalizuje się w uzyskiwaniu informacji kredytowych dotyczących dłużników oraz w krajowych i międzynarodowych raportów korporacyjnych. Uczestniczy w procesach rozliczeniowych, monituje płatności, windykuje należności zarówno od przedsiębiorstw jak i osób fizycznych oraz zarządza wierzytelnościami objętymi upadłościami.

W każdej przyjętej sprawie:
  • wzywa do zapłaty polubownej
  • wzywa do zapłaty pod rygorem rozpoczęcia działań przymusowych
  • kontakuje się z dłużnikiem telefonicznie, elektornicznie lub osobiście
  • może sporządzić raport wypłacalności dłużnika

Description

Burg Inkasso AG was established as a fiduciary company in 1950, we became a member of Sekundi in 2010 which is an international group of dept collection. Furthermore we are member of the VSI (Swiss Association of collection Trust Institute). We specialize in obtaining credit information of the debtor, national and international enterprise reports, attending to billing procedures and dunning processes, collection of arrears and dept for private persons and businesses, rent collection, dept collection and receivables within Europe as well as management of loss certificates.

Every collection case is processed following certain procedures:
  • Invoicing
  • First reminder
  • Second warning with threat for compulsory execution
  • If there is no response from the debtor we well endeavor to make contact via SMS, phone, email or in person
  • Credit report upon consultation with the creditor or as per individual arrangement with the customer.
  • Initiate debt collection

 


Zapraszamy do współpracy.

Formularz Zamówienia Windykacji Zagranicznej – online

Formularz, przy pomocy którego w kilka minut złożą Państwo zamówienie na usługę windykacji zagranicznej.

Szwajcaria pz 16:09