Windykacja krajowa

Windykacja krajowa

71 33 45 415 Wyślij wiadomość

Windykacja krajowa

Grupa Kapitałowa Południe Zachód Sp. z o.o. oferuje kompleksowe usługi windykacji należności gospodarczych powstałych między podmiotami w obrocie gospodarczym, głównie w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw, oraz zobowiązań korporacyjnych.

Dzięki ponad 20_to letniemu doświadczeniu (rok założenia 1998), nowoczesnym narzędziom, zespół profesjonalistów GKPZ pomaga szybko i bezpiecznie odzyskać zaległe należności. Naszych klientów wspieramy zarówno w działaniach polubownych, jak i w dochodzeniu roszczeń na drodze sądowej i w postępowaniu egzekucyjnym. Nasze działania wyróżnia szybkość, wysoka skuteczność oraz korzystna cena.

Kompleksowość

Naszym klientów oferujemy:

 • windykację polubowną
 • windykację sądową
 • windykację przed egzekucyjną
 • działania wspomagające egzekucje komorniczą
 • monitoring należności

Wszystkie podejmowane przez nas działania prowadzimy z zachowaniem najwyższych standardów etycznych z uszanowaniem przepisów prawa.

 

          WINDYKACJA DOSTOSOWANA DO POTRZEB KAŻDEGO PRZEDSIĘBIORCY         

 

WINDYKACJA POLUBOWNA


Proces ten jest bardzo rozbudowany i zróżnicowany, a czynności za każdym razem dostosowujemy do potrzeb i specyfiki wierzyciela:

 • wyjazd (poszukiwanie dłużnika, przeprowadzenie u niego wizji lokalnej, negocjacje),
 • kwerenda akt w przypadku udziału dłużnika w podmiotach wpisanych w KRS,
 • wszczęcie postępowania administracyjnego związanego z ustaleniem adresu bądź spadkobierców (złożenie zapytania do ewidencji ludności, Centralnego Biura Adresowego, urzędu stanu cywilnego),
 • prowadzenie negocjacji dotyczących uregulowania należności,
 • nadzorowanie terminowości spłat wierzytelności.

 

WINDYKACJA SĄDOWA


Podejmujemy się przeprowadzenia każdego procesu w Państwa sprawie, wszelkie nasze działania w tym obszarze związane są z wniesieniem sprawy do sądu, w celu uzyskaniem tytułu lub postanowienia w następujących sprawach:

 • o zapłatę,
 • o zabezpieczenie roszczenia
 • o stwierdzenie nabycia spadku,
 • skargi na czynności komornika,
 • powództw przeciwegzekucyjnych
 • powództwa o uznanie czynności za bezskuteczną
 • upadłościowych i restrykturyzacyjnych
 • o wyjawienie majątku,
 • o orzeczenie rozdzielności majątkowej,
 • o nadanie klauzuli wykonalności przeciwko małżonkowi dłużnika,
 • o nadanie klauzuli wykonalności przeciwko następcom prawnym (np. spadkobiercom dłużnika, wspólnikom spółki jawnej, komandytowej)
 • o zapłatę przeciwko członkom zarządu spółki,
 • o orzeczenie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej,
 • o wpis hipoteki przymusowej i innych prowadzonych przed sądami wieczystoksięgowymi

WINDYKACJA PRZEDEGZEKUCYJNA


Podejmujemy działania polegające na polubownym odzyskaniu należności, zanim sprawa trafi do kancelarii komornika;

 • ostatnia próba porozumienia z dłużnikiem w celu zapłaty.

 

 

 

EGZEKUCJA KOMORNICZA


Prowadzenie skutecznej egzekucji to szereg czynności na tym etapie co do których przywiązujemy szczególną uwagę. Na tym etapie:

 • przygotowujemy wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego,
 • dokonujemy wyboru właściwego komornika (ze względu np. na położenie majątku dłużnika – nieruchomości, skuteczności danego komornika nastawionego na wykonywanie czynności terenowych),
 • nadzorujemy prawidłowy przebieg procesu egzekucji i aktywnie uczestniczymy w postępowaniu, a gdy to konieczne – zaskarżamy czynności komornika bądź sądu w przypadku egzekucji z nieruchomości.

 

 

Nasze atuty w windykacji długów:


 • długoletnie doświadczenie w kompleksowej obsłudze wierzytelności różnych typów i branż,
 • dostosowanie oferty elastycznie z uwzględnieniem potrzeb i wymogów naszych kontrahentów,
 • reprezentowanie naszych klientów we wszystkich etapach procesu windykacji – od zbierania i analizy informacji o dłużnikach, poprzez negocjacje spłat należności, aż po skierowanie sprawy na drogę sądową i egzekucyjną,
 • wysoko wykwalifikowani specjaliści GKPZ wspierają zleceniodawców zarówno w kontaktach i negocjacjach z dłużnikami, jak również w postępowaniu sądowo-komorniczym,
 • nasze wynagrodzenie pobierane jest tylko od odzyskanej kwoty,
 • opiekę nad sprawą klienta sprawuje jeden stały windykator,
 • możliwość negocjowania warunków umowy,
 • obsługa prawna zleconych spraw w ramach tej samej prowizji.

 


Zapraszamy do współpracy.

Formularz Zamówienia Windykacji – online

Formularz, przy pomocy którego w kilka minut złożą Państwo zamówienie na usługę windykacji krajowej.

Windykacja krajowa pz 14:03