Wymieniany noty odsetkowe
na gotówkę!

Kupimy Twoje noty odsetkowe

Skupujemy wierzytelności wynikające z not odsetkowych.

Nota odsetkowa to dokument w którym żądacie spłaty odsetek za zwłokę w zapłacie należności. Odzyskanie należności może wiązać się z koniecznością postępowania sądowego, egzekucyjnego lub polubownego. Ponosicie też Państwo ryzyko, że klient stanie się niewypłacalny lub zbankrutuje zanim opłaci należności. Szybka odsprzedaż posiadanych not odsetkowych umożliwi uniknięcie tego ryzyka.

Czy mogę odsprzedać moje noty odsetkowe?

Tak. Przygotowaliśmy dla Ciebie szybką i prostą ofertę odkupu not odsetkowych

Cały proces przebiega szybko i bez zbędnych formalności. Decyzję o zakupie not podejmujemy w 1 dzień a środki przelewamy w ciągu 3 dni od zakupu. Jeśli nie posiadają Państwo wygenerowanych not, możemy Państwu pomóc w oparciu o wydruki księgowe.

Jak działa odkup not odsetkowych?

3 proste kroki do zakupu
1
Weryfikacja
Nasz dział ryzyka weryfikuje noty odsetkowe i podmiot, na które zostały wystawione.
2
Umowa
Po pomyślnej weryfikacji podpisujemy umowę przelewu wierzytelności.
3
Płatność
Maksymalnie w ciągu 3 dni roboczych przelewamy do Ciebie środki za zakupione noty.
Zadzwoń
71 33 45 424
Wymieniany noty odsetkowe na gotówkę! pz 11:57