Cennik – usług dodatkowych

Cennik – usług dodatkowych

71 33 45 415 Wyślij wiadomość

Usługi dodatkowe

Nazwa Usługi
Cena
Ceny usług dodatkowych dla klientów z którymi zawarte są umowy windykacji
analiza akt sądowych
200 zł
ustanowienie hipoteki
200 zł
pozew o ustanowienie rozdzielności majątkowej dłużnika
500 zł
postępowanie spadkowe po zmarłym dłużniku
500 zł
zgłoszenie wierzytelności i prowadzenie sprawy w postępowaniu upadłościowych lub restrukturyzacyjnym
500 zł
pozew w trybie skargi pauliańskiej o uznanie czynności za bezskuteczną
1000 zł
wniosek o zakaz prowadzenia przez dłużnika / członka zarządu działalności gospodarczej
1000 zł
przygotowanie i złożenie wniosku o upadłość dłużnika
1000 zł
sądowe wyjawienie majątku dłużnika
50 zł
klauzula wykonalności przeciwko innej osobie niż dłużnik
50 zł
udział pełnomocnika procesowego w drugiej i kolejnej rozprawie (cały kraj)
300 zł

Wszystkice ceny są cenami netto

Koszty windykacji oraz koszty sądowe i egzekucyjne ponosi dłużnik!
  • Kosztami windykacji należności wynikających z transakcji handlowych zawartych po dniu 27.04.2013 roku w kwocie zapłaconego ryczałtu 40 € lub wypłaconej prowizji od zrealizowanej należności obciąża dłużnika zgodnie z art. 10 Ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o terminach zapłaty w transakcjach handlowych.
  • Koszty przyznanych bądź zasadzonych zastępstw prawnych obciążających dłużnika w kwocie netto, należne są GKPZ dopiero po ich odzyskaniu bądź zakończeniu postępowania wobec dłużnika np. bezskuteczną egzekucją
  • Klient pokrywa opłaty sądowe i administracyjne związane z powyższymi czynnościami. Podane ceny są wartościami netto i doliczany jest do nich VAT.

Zapytaj o szczegóły oferty

Telefon

71 33 45 415

Fax

71 33 45 430

Adres e-mail

biuro@pz.com.pl

 

Cennik – usług dodatkowych pz 13:02