Cennik – kraj / zakres usługi

Cennik – kraj / zakres usługi

71 33 45 415 Wyślij wiadomość

Windykacja krajowa

Zakres usługi
Windykacja miękka -wezwanie
Windykacja polubowna
Windykacja sądowa i egzekucyjna
Cena
200 zł
od 3,0%
od 4,5%
W ramach usługi wykonujemy między innymi:
wezwanie do zapłaty pocztą tradycyjną
wezwanie do zapłaty pocztą elektroniczną
windykacja telefoniczna
uzyskiwanie uznania zobowiązania
negocjacje warunków spłaty
raporty dla klienta
rekomendacje do innych postępowań sądowych i egzekucyjnych
analiza dokumentów
---
weryfikacja danych rejestrowych dłużnika
---
skip tracing
---
obsługa reklamacji ze strony dłużnika
---
uzyskiwanie uznania zobowiązania
---
uzyskiwanie przystąpienia do długu osoby trzeciej
---
weryfikacja stanu majątkowego dłużnika
---
przygotowywanie ugód
---
wszczęcie egzekucji
---
---
udział pracowników GKPZ w egzekucji komorniczej
---
---
udział pełnomocnika procesowego w rozprawie (cały kraj)
---
---

Decyzje o podjęciu czynności windykacyjnych podejmowane są ze świadomością celu i kosztów ich przeprowadzenia

Koszty windykacji oraz koszty sądowe i egzekucyjne ponosi dłużnik!
  • Kosztami windykacji należności wynikających z transakcji handlowych zawartych po dniu 27.04.2013 roku w kwocie zapłaconego ryczałtu 40 € lub wypłaconej prowizji od zrealizowanej należności obciąża dłużnika zgodnie z art. 10 Ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o terminach zapłaty w transakcjach handlowych.
  • Koszty przyznanych bądź zasadzonych zastępstw prawnych obciążających dłużnika w kwocie netto, należne są GKPZ dopiero po ich odzyskaniu bądź zakończeniu postępowania wobec dłużnika np. bezskuteczną egzekucją
  • Klient pokrywa opłaty sądowe i administracyjne związane z powyższymi czynnościami. Podane ceny są wartościami netto i doliczany jest do nich VAT.

Zapytaj o szczegóły oferty

Telefon

71 33 45 415

Fax

71 33 45 430

Adres e-mail

biuro@pz.com.pl

 

Cennik – kraj / zakres usługi pz 17:35