Rumunia

Rumunia – windykują dla nas

 

Rumunia

Creditplus Consulting
&
Collection SRL

creditplus.ro

Opis

Od momentu powstania w 1999 r. CreditPlus Consulting & Collection nieustannie kształtuje swój zespół i system wartości uzyskując dzięki temu specjalne miejsce na rynku usług zarządzania wierzytelnościami.
Tam, gdzie stare rozwiązania się nie powiodły, znaleźliśmy nowe. Gdzie byli poprzedni partnerzy widzieli tylko roszczenia, my zobaczyliśmy nowe sposoby negocjacji.
Wraz z naszymi klientami zbudowaliśmy doświadczenie i uzyskaliśmy wyniki. Poszukiwaliśmy i odkryliśmy drogę do sukcesu.
Dlatego nasze usługi: windykacja wierzytelności, raporty kredytowe, ocena ryzyk oraz doradztwo handlowe stanowią dla naszych klientów nie tylko usługi, ale także wartość dodaną.
Nasze doświadczenie ponad 16 lat w dziedzinie windykacji wierzytelności oraz wyniki, które osiągnęliśmy do chwili obecnej, stanowią gwarancję naszych profesjonalnych i wydajnych usług, którymi chcemy podzielić się ze wszystkimi naszymi klientami.

Description

After its start-up in 1999 CreditPlus Consulting & Collection has continuously reshaped its team and set of values obtaining therefor a special place on the market of credit management services.
Where old solutions failed, we found new ones. Where former partners had only claims, we opened new ways of negotiations.
We have built up experience and gained results together with our clients. We have looked for and found out our way to success.
Therefor our services: debt collection, credit reports, risk management and commercial consultancy represent not only services but also added value to the benefit of our clients.
Our experience of more than 16 years in the field of debt collection together with the strong results that we have gained until the present moment, represent a guaranty of our professional and efficient services that we want to share with all of our clients.

 


Zapraszamy do współpracy.

Formularz Zamówienia Windykacji Zagranicznej – online

Formularz, przy pomocy którego w kilka minut złożą Państwo zamówienie na usługę windykacji zagranicznej.

Rumunia pz 16:33