Finlandia

Finlandia – windykują dla nas

Finlandia

Visma Financial Solutions Oy

www.vismappg.fi

Opis

Visma z siedzibą w Turku jest firmą windykacyjną, która koncentruje się na szybkiej i niezawodnej windykacji niespłaconych długów, ze szczególnym naciskiem na obsługę klientów biznesowych.

Visma zaczyna działania od pierwszego wezwania do zapłaty skierowanego do dłużnika. W przypadku jego odrzucenia rozpoczyna się postępowanie poprzedzające postępowanie sądowe w czasie którego wysyłane są 2 kolejne wezwania do zapłaty. W przypadku braku płatności, sprawdzana jest wypłacalność dłużnika i gdy pojawiają się pozytywne dane rozpoczynana się procedura sądowa. Głównym celem jest odzyskanie należności w postępowaniu przedsądowym lub rozpoczęcie postępowania sądowego w ciągu 1 miesiąca.

Description

Headquartered in Turku, Visma is a collection company that focuses on swift and reliable collection of outstanding debts, with a strong focus on the business to business clients.

Visma starts with a first request for payment to the debtor. When the first letter is not successful the pre-litigation procedure will follow with 2 more payment requests. When there still is no payment they will perform a credit check and when there are positive signs the court procedure will start. The main goal is to collect in the pre-litigation procedure or start a court procedure within 1 month.


Zapraszamy do współpracy.

Formularz Zamówienia Windykacji Zagranicznej – online

Formularz, przy pomocy którego w kilka minut złożą Państwo zamówienie na usługę windykacji zagranicznej.

Finlandia pz 13:26