Finlandia

Finlandia – windykują dla nas

 

Finlandia

Pappila

www.vismappg.fi

Opis

Pappila Penkkala Group Oy została założona w 1993 roku. Firma świadczy usługi prawne i finansowe. Jej baza klientów składa się głównie z małych i średnich przedsiębiorstw, ale także z gmin, firm ubezpieczeniowych i osób prywatnych. Jako członek Sekundi jest w stanie zapewnić także międzynarodowe usługi windykacyjne.

Działania windykacyjne rozpoczyna w ciągu 24 godzin od przyjęcia sprawy. Pierwszym etapem jest wysłanie do dłużnika pisma dotyczącego zaległości. Jeżeli w odpowiedzi na pismo po upływie 7–10 dni nie odnotuje wpłaty, wysyła właściwe wezwanie do zapłaty. W przypadku kiedy wierzyciel próbował kontaktować się z dłużnikiem osobiście i wysyłał mu jakiekolwiek pisma w sprawie zaległości, wtedy wysyłane może zostać od razu właściwe wezwanie do zapłaty. Po około tygodniu od wezwania do zapłaty, jeżeli dłużnik nie spłacił zadłużenia, windykator przekazuje zebrane informację wierzycielowi. W sprawie, gdzie nie pojawiły się żadne płatności sprawdzana jest wypłacalność dłużnika. Jeżeli dłużnik wpłacił jakąś część zadłużenia, kontynułowane są działania co do reszty kapitału i odsetek. Na podstawie oceny płynności finansowej dłużnika dobierana jest możliwie najlepsza metoda windykacji.

Najbardziej efektywnym sposobem odzyskania należności jest zainicjowanie postępowania upadłościowego. W takim postępowaniu dłużnik otrzymuje wezwanie do zapłaty zadłużenia od komornika. Jeżeli dług jest bezsporny, a dłużnik go nie zapłaci, wierzyciel ma prawo wnieść o ogłoszenie upadłości dłużnika.

W przypadku mniejszych spraw i spraw przeciwko osobom prywatnym sprawy kierowane są do sądu tradycynego. Jeżeli dłużnik nie wniesie sprzeciwu i nie zapłaci zadłużenia sąd wyda prawomocny nakaz zapłaty, a cała sprawa trafia do biura egzekucyjnego celem dalszego prowadzenia czynności. Jeżeli ocena płynności kredytowej wskazuje na niewypłacalność dłużnika wierzyciel otrzyma rekomendację uznania długu jako stratę.

Wyżej wymienione procedury postępowania są powszechnie stosowane i skuteczne w przypadku dłużników wypłacalnych.

 

Description

Pappila Penkkala Group Oy was founded in 1993. The company provides legal, financial management, and billing / receivables management services. Our customer base consists mainly of small and medium enterprises, but also to the municipalities, insurance companies and private individuals use our know-how. As being a member of Sekundi, we’re able to provide also international debt collection services to our clients.

The collection is started in 24 hours after receiving a new case. The first stage is sending a note of complaint.  If neither a payment nor a scheme of payments is made, a collection letter is sent to the debtor. This takes place approximately seven days after the due date of the note of complaint. If the principal has already sent a note of complaint, the collection letter will be sent directly.

The principal is contacted about a week after the due date of the collection letter if the debtor has failed to pay the debt after voluntary collection procedures. In cases where the principal has neither received payments, it is advisable to check the debtor’s liquidity. If the debtor has paid only partly, the collection is continued for the rest of the capital, collection charges and interests. On the basis of the liquidity assessment, the best possible continuation of the procedure is recommended to the principal.

The most efficient way to collect a substantial sum of money is to proceed to bankruptcy collection. In bankruptcy collection the debtor is given a demand for payment by a bailiff. If the debt is indisputable and no payments are made, the creditor has right to file a bankruptcy petition against the debtor.

For smaller claims and in cases where the debtor is a natural person the legal collection begins by applying for a court decision. If the debt is neither paid nor contested and an order to pay is given by the court, the execution office continues to collect the claim.

If the liquidity assessment shows that the debtor is insolvent or that solvency is not sufficient, the principal is recommended to mark the debt as a credit loss.

The above mentioned collection procedures are commonly used and often successful in cases where the debtor is solvent.

 


Zapraszamy do współpracy.

Formularz Zamówienia Windykacji Zagranicznej – online

Formularz, przy pomocy którego w kilka minut złożą Państwo zamówienie na usługę windykacji zagranicznej.

Finlandia pz 13:26