Francja

Francja – windykują dla nas

 

Francja

Gevo

www.gevo.fr

Opis

Gevo istnieje od 1996 roku zajmując się przede wszystkim zarządzaniem kredytowym dla zagranicznych firm sprzedających towary we Francji. Prawie 100% tej działalności związanej jest z sprzedażą dóbr związanych z modą, przemysłem oponiarskim, urządzeniami wykorzystywanymi w rolnictwie, obuwiem, systemami grzewczymi, materiałami biurowymi etc.

Zarządzaniem kredytowym Gevo zajmuje się kompleksowo od sprawdzenia wypłacalności, poprzez proces fakturowania, upominania, odbierania wpłat, rozliczania płatności i windykacji jeżeli staje się ona konieczna. Udziela także gwarancji płatniczych.

W 2008 roku Gevo zawiązało sieć Sekundi dla międzynarodowej windykacji należności.

Przed rozpoczęciem działań windykacyjnych Gevo pozyskuje informacje na temat wypłacalności dłużników, ich majątku i sytuacji finansowej. Większość przypadków kończy się sukcesem na etapie polubownym.

Jeśli negocjacje z dłużnikiem nie przyniosą oczekiwanego skutku i nie ma możliwości odzyskania całości lub części należności w krótkim czasie, Gevo sugeruje rozpoczęcie postępowania sądowego i po uzyskaniu tytułu wykonawczego wszczęcie postępowania egzekucyjnego. W trakcie działań sądowych kancelaria Gevo obsługuje sprawy kompleksowo na każdym etapie. Podczas wykonywania czynności egzekucyjnych Gevo współpracuje z komornikami, aby zmaksymalizować szanse na odzyskanie należności.

Description

Gevo exists since 1996 his main business is Credit Management for foreign companies selling their goods in France. Nearly 100 % of the business concerns Business to Business for consumer goods like Fashion, Tyres, Agricultural Machines, Shoes, Heating systems, office material and so on.

In this credit management aera we take care of the complete process like solvency check,invoicing, reminders,cashing in of the emans of payment,bookeeping of the payments, reminders and if necessary debt collection. We also provide guarantee of payment.

In 2008 Gevo created the Sekundi network for international debt collection.

Before collection proceedings Gevo collects solvency information about debtors, their property and financial situation. In most cases the amicable process is succesfful via phone calls and specific letters. Personal meetings are senses less on the French Market.

If negotiations with the debtor fail and there is no chance to recover the whole or part of the liability in short time, Gevo suggests starting court proceedings and, in the next step, when the court’s verdict is valid, enforcement proceeding through a bailiff. During the judicial proceedings Gevo’s law office supports the case comprehensively at each stage of the proceedings. During execution debt collectors cooperate with bailiffs in order to maximize the chances of recovering the liability.

 


Zapraszamy do współpracy.

Formularz Zamówienia Windykacji Zagranicznej – online

Formularz, przy pomocy którego w kilka minut złożą Państwo zamówienie na usługę windykacji zagranicznej.

Francja pz 13:26