Francja

Francja – windykują dla nas

Francja

SSPCallect

www.sspcollect.com

Opis

SSPCollect z siedzibą w Paryżu jest firmą windykacyjną, która koncentruje się na szybkiej i niezawodnej windykacji zaległych należności z silnym nastawieniem na sprawy B2B.
W trosce o utrzymanie właściwych relacji z klientem w sprawach B2B i B2C działamy w duchu mediacji przez cały czas powstawania należności.
Od występowania w sprawie jako trzecia strona po windykację prawną wdrażamy proces najlepiej dopasowany do specyfiki klienta.
Nasze silny strony? Doskonałe know-how w całym łańcuchu windykacyjnym.
Od powstania faktury wspieramy naszych klientów jako trzecia strona z podejściem sprzedażowym do fazy prawnej (w razie potrzeby).
Zarządzamy windykacją zarówno na rynku francuskim jak i międzynarodowym niezależnie od tego czy dłużnikami są podmioty B2B czy B2C.
Niezależnie od rodzaju działalności i rynku oferujemy windykację na najwyższym poziomie.
Dzięki naszej sieci komorników i adwokatów jesteśmy w stanie poradzić sobie z fazą prawną na całym terytorium Francji.

Description

Headquartered located in Paris, SSPCollect is a debt collection company that focuses on swift and reliable collection of outstanding debts, with a strong focus on the business to business clients.
In a permanent concern to keep the right client relationship, in B2B or B2C, we act with a mediation spirit all along invoice cycle.
From third party to the legal debt collection, we put in place the best process for client specificity.
Our strength?
An excellence know how along all the debt collection chain.
From the birth of the invoice, we support our clients from the third party with a sales approach to the legal phase (if needed).
We manage debt collection as well in France market as international market, whether debtors are B2B or B2C.
Whatever the activity or the market we are offering a premium debt collection ratio.
Thanks our bailiff and attorney network we are able to tackle legal phase all over French territory.


Zapraszamy do współpracy.

Formularz Zamówienia Windykacji Zagranicznej – online

Formularz, przy pomocy którego w kilka minut złożą Państwo zamówienie na usługę windykacji zagranicznej.

Francja pz 13:26