Turcja

Turcja – windykują dla nas

Turcja

ARS Consultancy

www.arsconsultancy.com

Opis


ARS Consultancy jest wiodącą firmą windykacyjną, której głównym celem jest szybka i rzetelna windykacja zaległych należności. ARS Consultancy to pierwsza firma w Turcji specjalizująca się w zarządzaniu należnościami międzynarodowymi i pionierska w dziedzinie windykacji, ciesząca się dobrą reputacją w prasie tureckiej.

Nasz zespół specjalistów ds. windykacji jest wysoko wykwalifikowany. Oprócz wiedzy finansowej, znajomości lokalnych zwyczajów i kultury, nasi agenci są przeszkoleni w zakresie negocjacji, rozwiązywania konfliktów i innych technik perswazyjnych.

Description

ARS Consultancy is the leading debt collection company with the main focus on swift and reliable collection of outstanding debts. ARS Consultancy is Turkey’s first firm specializing in International Receivables Management and pioneering the field of debt collection with their high reputation in Turkish press.

Our team of collection specialists is highly trained. In addition to their financial knowledge, familiarity with local customs and culture, our agents are trained in negotiation, confliction resolution, and other persuasion techniques.


Zapraszamy do współpracy.

Formularz Zamówienia Windykacji Zagranicznej – online

Formularz, przy pomocy którego w kilka minut złożą Państwo zamówienie na usługę windykacji zagranicznej.

Turcja pz 15:45