Łotwa

Łotwa – windykują dla nas

Łotwa

Professional Partner SIA

propartner.lv

Opis

Z ponad 10-letnim doświadczeniem, nasz zespół specjalizuje się w raportach kredytowych i usługach windykacji transgranicznej B2B.

Dzięki naszej działalności w zakresie sprawozdawczości kredytowej dane dotyczące nieprawidłowych płatności dłużników są przechowywane w naszej bazie danych i wpływają na ich zachowania płatnicze. To wyjątkowe podejście i doświadczenie naszego zespołu windykacyjnego zmaksymalizują szanse na skuteczną windykację.

Description

With more than 10 years’ experience, our team is specialized in credit reporting and cross-border B2B debt collection services.

Thanks to our credit reporting business, debtors’ bad payment records are stored in our database and influence debtors’ payment behavior. This unique approach and experience of our debt collection team will maximize the chances of successful recovery.


Zapraszamy do współpracy.

Formularz Zamówienia Windykacji Zagranicznej – online

Formularz, przy pomocy którego w kilka minut złożą Państwo zamówienie na usługę windykacji zagranicznej.

Łotwa pz 15:32