Windykacja krajowa

Windykacja krajowa

71 33 45 415 Wyślij wiadomość

Windykacja krajowa

Oferujemy kompleksowe usługi windykacji należności gospodarczych powstałych między podmiotami w obrocie gospodarczym, głównie w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw, oraz zobowiązań korporacyjnych.

Naszych klientów wspieramy zarówno w działaniach polubownych, jak i w dochodzeniu roszczeń na drodze sądowej i w postępowaniu egzekucyjnym. Nasze działania wyróżnia szybkość, wysoka skuteczność oraz korzystna cena.

Kompleksowość

Dla naszych klientów wykonujemy następujące czynności:

 • monitorujemy należności – przypominając dłużnikowi o zbliżających się terminach płatności, podejmujemy takie czynności jak:
  • kontakt telefoniczny,
  • monit pocztą elektroniczną,
  • monit listowny.
 • prowadzimy sprawy na etapie postępowania polubownego – proces ten jest bardzo rozbudowany i zróżnicowany, a czynności za każdym razem dostosowujemy do potrzeb i specyfiki wierzyciela:
  • wyjazd (poszukiwanie dłużnika, przeprowadzenie u niego wizji lokalnej, negocjacje),
  • kwerenda akt w przypadku udziału dłużnika w podmiotach wpisanych w KRS,
  • wszczęcie postępowania administracyjnego związanego z ustaleniem adresu bądź spadkobierców (złożenie zapytania do ewidencji ludności, Centralnego Biura Adresowego, urzędu stanu cywilnego),
  • prowadzenie negocjacji dotyczących uregulowania należności,
  • nadzorowanie terminowości spłat wierzytelności.
 • prowadzimy sprawy na etapie postępowania sądowego – podejmowane działania związane są z wniesieniem sprawy do sądu, uzyskaniem tytułu lub postanowienia w następujących sprawach:
  • o zapłatę,
  • o zabezpieczenie roszczenia
  • o stwierdzenie nabycia spadku,
  • skargi na czynności komornika,
  • powództw przeciwegzekucyjnych
  • powództwa o uznanie czynności za bezskuteczną
  • upadłościowych i restrykturyzacyjnych
  • o wyjawienie majątku,
  • o orzeczenie rozdzielności majątkowej,
  • o nadanie klauzuli wykonalności przeciwko małżonkowi dłużnika,
  • o nadanie klauzuli wykonalności przeciwko następcom prawnym (np. spadkobiercom dłużnika, wspólnikom spółki jawnej, komandytowej)
  • o zapłatę przeciwko członkom zarządu spółki,
  • o orzeczenie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej,
  • o wpis hipoteki przymusowej i innych prowadzonych przed sądami wieczystoksięgowymi
 • podejmujemy działania związane z windykacją przedegzekucyjną – polegające na polubownym odzyskaniu należności, zanim sprawa trafi do kancelarii komornika;
  • ostatnia próba porozumienia z dłużnikiem w celu zapłaty.
 • prowadzenie windykacji egzekucyjnej – wybór komornika uzależniony jest od rodzaju sprawy i doświadczeń z poszczególnymi komornikami, na tym etapie:
  • przygotowujemy wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego,
  • dokonujemy wyboru właściwego komornika (ze względu np. na położenie majątku dłużnika – nieruchomości, skuteczności danego komornika nastawionego na wykonywanie czynności terenowych),
  • nadzorujemy prawidłowy przebieg procesu egzekucji i aktywnie uczestniczymy w postępowaniu, a gdy to konieczne – zaskarżamy czynności komornika bądź sądu w przypadku egzekucji z nieruchomości.

Nasze atuty w windykacji długów:

 • długoletnie doświadczenie w kompleksowej obsłudze wierzytelności różnych typów i branż,
 • dostosowanie oferty elastycznie z uwzględnieniem potrzeb i wymogów naszych kontrahentów,
 • reprezentowanie naszych klientów we wszystkich etapach procesu windykacji – od zbierania i analizy informacji o dłużnikach, poprzez negocjacje spłat należności, aż po skierowanie sprawy na drogę sądową i egzekucyjną,
 • wysoko wykwalifikowani specjaliści GKPZ wspierają zleceniodawców zarówno w kontaktach i negocjacjach z dłużnikami, jak również w postępowaniu sądowo-komorniczym,
 • nasze wynagrodzenie pobierane jest tylko od odzyskanej kwoty,
 • opiekę nad sprawą klienta sprawuje jeden stały windykator,
 • możliwość negocjowania warunków umowy,
 • obsługa prawna zleconych spraw w ramach tej samej prowizji.

 


Zapraszamy do współpracy.

Formularz Zamówienia Windykacji – online

Formularz, przy pomocy którego w kilka minut złożą Państwo zamówienie na usługę windykacji krajowej.

Windykacja krajowa pz 14:03