Problem odsetek we Francji

Problem odsetek we Francji

71 33 45 415 Wyślij wiadomość
Windykacja Odsetek we Francjia

Problem odsetek we Francji

Spotykamy się z oburzeniem ze strony naszych klientów, którzy zlecający nam odzyskanie wierzytelności na terenie Francji, kiedy dowiadują się że prawdopodobnie nie dostaną od swojego dłużnika odsetek z tytułu rekompensaty za opóźnienie w spłacie długu.

Taki stan wynika zapewne z przyzwyczajenia Polskiego przedsiębiorcy, dla którego normą stał się fakt, że za opóźnienie w płatności zostaną mu naliczone odsetki za opóźnienie lub to on sam wystawi swojemu kontrahentowi notę odsetkową za zapłatę po terminie wymagalności.

Dlaczego we Francji jest inaczej?

We Francji kwestia odsetek uregulowana została w zupełnie odmienny sposób niż w Polsce – podstawową różnicą jest ich wysokość.

Stopa odsetek ustawowych na chwilę obecną wynosi:

  • 3,94% jeżeli wierzycielem jest konsument (sprawy C2C i C2B)
  • 0,90% jeżeli wierzyciel jest przedsiębiorcą (sprawy B2B i B2C)

Minimalna wysokość odsetek za opóźnienie wynosi natomiast trzykrotność wysokości odsetek ustawowych, czyli w najbardziej interesujących naszych klientów sprawach B2B i B2C ich wartość jest na chwilę obecną równa 2,70%. Strony mogą w drodze umowy ustalić wyższą wartość odsetek za opóźnienie aż do wysokości 10%, jednak jak wynika z obserwacji naszego partnera, do dobrych obyczajów należy umowne ustalanie wysokości odsetek za opóźnienie na jak najniższym poziomie.

W praktyce:

  1. NIE DOCHODZI się odsetek z uwagi na ich niską wartość – pod warunkiem dłużnik spłaca się polubownie!
  2. Dla wierzytelności potwierdzonych orzeczeniami sądów (po uzyskaniu tytułu wykonawczego) – stopa odsetek zostaje zwiększona o 5%.

Wychodzi więc na to, że dopiero po wygraniu sprawy w sądzie wysokość odsetek za opóźnienie we Francji zbliża się do tej, którą znamy z własnego podwórka.

Między innymi dzięki temu rozwiązaniu we Francji opłaca się spłacać długi polubownie, co niewątpliwie przekłada się na wysoką skuteczność naszego partnera już przy pierwszym kontakcie z dłużnikiem.

Z drugiej jednak strony bez uzyskania sądowego tytułu wykonawczego ciężko liczyć na rekompensatę w postaci odsetek, gdyż nie jest to praktykowane.

 

Problem odsetek we Francji pz 10:48