Odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych - obowiązują od 01.01.2016


Odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych - obowiązują od 01.01.2016

PLN