Zakład Wykonawczo Montażowy KONSTALREFERENCJE

Uprzejmie informujemy, że nasza Firma owocnie współpracuje z firmą Grupa Kapitałowa Południe Zachód Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu w zakresie windykacji należności.

Dotychczasowa współpraca między naszymi firmami układa się w sposób zadowalający i satysfakcjonujący obie strony. Sprawy powierzone do windykacji są realizowane na najwyższym poziomie z zachowaniem elastycznego podejścia do naszych oczekiwań i potrzeb.

Nasza współpraca to regularna wymiana informacji oraz skuteczne odzyskiwanie należności, często od bardzo trudnych dłuzników, co pozwala polecić firmę Grupa kapitałowa Południe – Zachód So. z o.o. jako wiarygodnego i doświadczonego partnera.

Z poważaniem
Waldemar Protasiewicz