Zakład Sprzętu OrtopedycznegoSzanowni Państwo

W bieżącym roku zleciliśmy Grupie Kapitałowej Południe Zachód spółka z o.o. rozwiązanie naszych problemów dotyczących zasadności naszych roszczeń, jako byłego gospodarstwa pomocniczego państwowej jednostki organizacyjnej wobec Skarbu Państwa.

Z powierzonego zadania Grupa Kapitałowa wywiązała się jak najlepiej uzyskując w kontaktach z Ministerstwem Zdrowia i Bankiem Handlowym korzystną dla nas pozycje negocjacyjną, dzieki której doszło do całkowitego zaspokojenia naszych roszczeń.

Co istotne Grupa Kapitałowa profesjonalnie przygotowała oraz przeprowadziła kompleksową obsługę prawno-finansową całej operacji, co znacznie skróciło cały czas jej trwania. Ponadto kontakty z pracownikami Grupy Kapitałowej miały zawsze merytoryczny charakter, wykazywali się oni obszerna wiedzą na temat specyfiki gospodarki finansowej i sytuacji prawnej zreformowanej służby zdrowia.

Z przytoczonych powyżej powodów nasza współpraca układała się bardzo dobrze i bez zadnego ryzyka gotowi jesteśmy polecić Grupę Kapitałową jako wiarygodnego i profesjonalnego partnera w zakresie obsługi prawnej transakcji finansowych dotyczących jednostek organizacyjnych powstałych w wyniku reformy służby zdrowia.

 

 

Dyrektor: Franciszek Gołkowski