Usługi Transportowe Import-Export Małgorzata SygulkaLIST REFERENCYJNY

Firma Usługi Transportowe Import Eksport Małgorzata Sygulka wyraża pozytywną opinię na temat współpracy w zakresie windykacji wierzytelności przez Grupę Kapitałową Południe-Zachód Sp. z o.o. z siedzibą ul. Hubska 96, 50-205 Wrocław.

Potwierdzamy pełny profesjonalizm świadczonych usług oraz wysoką skuteczność działań. Pragniemy podkreślić, iż zostały dotrzymane wszystkie ustalenia zawarte w umowie.

Jednocześnie przesyłane raporty dotyczące podjętych wobec dłużników działań stanowią cenną informację pozwalającą nawet w przypadku nie odzyskania wierzytelności na podjęcie odpowiednich dalszych działań.

W związku z powyższym możemy polecić Grupę Kapitałową Południe-Zachód jako solidnego i uczciwego partnera.

 

Właściciel: Małgorzata Sygulka