Sprzedaż Materiałów Budowlanych i Przemysłowych Waldemar SzostakLIST REFERENCYJNY

Niniejszym potwierdzamy fakt współpracy z Grupą Kapitałową Południe-Zachód Sp. z o.o. w zakresie obsługi naszych należności. Informujemy również, iż ze współpracy jesteśmy zadowoleni tak w aspekcie merytorycznym jak i organizacyjnym. GKPZ zapewnia wysoką jakość obsługi spraw i klientów gwarantując jednocześnie pełne bezpieczeństwo prawne przekazanych wierzytelności.

Waldemar Szostak.