Spółdzielnia Kółek Rolniczych w JanowieLIST POLECAJĄCY

Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Janowie współpracuje już 2 rok z Grupą Kapitałową Południe – Zachód Sp. z o.o. z/s we Wrocławiu, której powierzyliśmy zadanie prowadzenie spraw w zakresie windykacji.

Na podstawie dotychczasowej współpracy możemy stwierdzić, iż Grupa Kapitałowa Południe – Zachód Sp. z o.o. jest w pełni profesjonalną firmą windykacyjna, która potrafi w swoim działaniu połączyć wysoką skuteczność z minimalnymi formalnościami i która znakomicie wywiązuje się ze swoich zleceń.

Grupa Kapitałowa Południe – Zachód Sp. z o.o. odzyskuje dla nas wierzytelności, robi to sprawnie i skutecznie, dbając o nasze interesy i nasz wizerunek, przede wszystkim w trakcie negocjacji polubownych.

Świadczone przez Grupę Kapitałową Południe – Zachód Sp. z o.o. usługi windykacyjne maja charakter kompleksowy i obejmują windykację polubowną, prowadzenie postępowań sądowych i egzekucyjnych.

Zlecenia windykacyjne realizowane są dynamicznie i skutecznie, co świadczy o dużych umiejętnościach organizacyjnych oraz dobrym przygotowaniu merytorycznym pracowników.
Nasza współpraca dowodzi, że warto przekazywać sprawy do windykacji Grupie Kapitałowej Południe – Zachód Sp. z o.o. oraz pozwala nam szczerze polecić firmę Grupę Kapitałową Południe – Zachód Sp. z o.o. jako wiarygodnego i doświadczonego partnera.

Prezes zarządu: Albert Tarachanowicz