Spółdzielnia Inwalidów WISŁAREFERENCJE T/60/2011

Grupa Kapitałowa Południe Zachód z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Hubskiej 96 sprawnie i szybko przeprowadziła egzekucję należności głównej wraz z odsetkami w drodze postępowania sądowego i egzekucji komorniczej.

Przedstawiła pełne i czytelne rozliczenie kosztów egzekucji.

Przedstawiciel Grupy kapitałowej Południe Zachód opiekujący się naszą egzekucją był w ciągłym kontakcie telefonicznym i mailowym relacjonując na bieżąco stan zaawansowania postępowania egzekucyjnego.

Jesteśmy zadowoleni z wykonanej usługi i tą drogą pragniemy złożyć serdeczne podziękowania.

Prezes zarządu: Kierownik Spółdzielni Jerzy Kasprzyk