Rejonowy Związek Spółek Wodnych w MiliczuLIST POLECAJĄCY

Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Miliczu współpracuje z Grupą Kapitałową Południe-Zachód Sp. z o.o. z/s we Wrocławiu, która ma za zadanie prowadzenie spraw w zakresie windykacji.

Na podstawie dotychczasowej współpracy możemy stwierdzić, iż Grupa Kapitałowa Południe-Zachód Sp. z o.o. jest w pełni profesjonalną firmą windykacyjna, która potrafi w swoim działaniu połączyć wysoką skuteczność z minimalnymi formalnościami związanymi z obsługą i dużą elastycznością w stosunku do wymagań klienta.

Świadczone przez Grupę Kapitałową Południe-Zachód sp. z o.o. usługi windykacyjne maja charakter kompleksowy i obejmują widykacje polubowna, prowadzenie postępowań sądowych i egzekucyjnych.

Zlecenia windykacyjne realizowane są dynamicznie i skutecznie, co świadczy o dużych umiejętnościach organizacyjnych oraz dobrym przygotowaniu merytorycznym pracowników.

W związku z tym chcielibyśmy zarekomendować spółkę Grupa Kapitałowa Południe-Zachód Sp. z o.o. jako solidnego i sprawdzonego partnera w zarządzaniu wierzytelnościami.

Kierownik: Zbigniew Michalak