Quick Sp. z o.o.REFERENCJE

Niniejszym Informujemy, że nasza Firma współpracuje z Grupa Kapitałową Południe Zachód Sp. z o.o. z siedziba we Wrocławiu w zakresie windykacji nalezności.

Dotychczasowa współpraca miedzy naszymi firmami układa się w sposób zadowalający i satysfakcjonujący. Sprawy powierzone do windykacji są realizowane sprawnie na każdym etapie postepowania, profesjonalnie i z zachowaniem elstycznego podejścia do potrzeb klienta.

Nasza współpraca to regularna wymiana informacji oraz skuteczne odzyskiwanie należności, często od bardzo trudnych dłuzników, co pozwala nam polecić firmę Grupa Kapitałową Południe Zachód Sp. z o.o. jako wiarygodnego i doświadczonego partnera.