NTI Sp. z o.o.REFERENCJE

Niniejszym potwierdzamy fakt współpracy z Grupą Kapitałową Południe-Zachód Sp. z o.o. w zakresie obsługi naszych należności.

Informujemy również, iż ze współpracy jesteśmy zadowoleni tak w aspekcie merytorycznym jak i organizacyjnym.

GKPZ zapewnia wysoką jakość obsługi spraw i klientów gwarantując jednocześnie pełne bezpieczeństwo prawne przekazanych wierzytelności.

Prezes zarządu: mgr inż Andrzej Wójciki