Leviatan-Poligrafia Sp. z o.o.REFERENCJE

Niniejszym potwierdzamy fakt współpracy z Grupą Kapitałową Południe-Zachód w zakresie obsługi naszych należności.

Informujemy również, iż ze współpracy jesteśmy zadowoleni tak w aspekcie merytorycznym jak i organizacyjnym.

Grupa Kapitałowa Południe-Zachód zapewnia wysoka jakość obsługi spraw i klientów, zapewniając jednocześnie pełne bezpieczeństwo prawne przekazanych wierzytelności.

Prezes zarządu: Kazimierz Wiatrowski