KTM - Poznań M. Jaśko, J. Zysnarski spółka jawnaREFERENCJE

Uprzejmie informujemy, iż GRUPA KAPITAŁOWA POŁUDNIE ZACHÓD Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu współpracuje z firmą KTM – Poznań M. Jaśko, J. Zysnarski Sp. J.

GRUPA KAPITAŁOWA POŁUDNIE ZACHÓD Sp. z o.o. jest nowoczesną i profesjonalną firmą z branży windykacyjnej.
Współpraca pomiędzy naszymi firmami przebiega bez zastrzeżeń, a pakiet usług świadczonych przez GRUPĘ KAPITAŁOWĄ POŁUDNIE ZACHÓD Sp. z o.o. wykonywany jest fachowo i rzetelnie.
Dzięki swojej skuteczności i regularnej wymianie informacji GRUPA KAPITAŁOWA POŁUDNIE ZACHÓD Sp. z o.o. zdobyła nasze pełne zaufanie.
Naszym zdaniem GRUPA KAPITAŁOWA POŁUDNIE ZACHÓD Sp. z o.o. jest godna polecenia wszystkim zainteresowanym.

 

KTM – Poznań
M. Jaśko, J. Zysnarski spółka jawna