Korporacja "Lobo" S.A.List Referencyjny

Szanowni Państwo,

Od znacznego juz okresu współpracujemy z Grupą Kapitałową Południe Zachód sp. z o.o. z Wrocławia.
Grupa Kapitałowa Południe Zachód jest firmą, która zapewniła nam kompleksową, profesjonalną i nadzwyczaj skuteczna obsługę naszych wierzytelności. Jej pracownicy wykazują sie w kontaktach z nami bardzo dobrym przygotowaniem merytorycznym, koniecznym do realizacji powierzonych im zadań.
Co istotne przy tego rodzaju współpracy, Grupa Kapitałowa zapewniła nam stały i wyczerpujący dostęp do informacji na temat realizowanych spraw, dzieki czemu mamy bieżącą i zgodną i rzeczywistym stanem rzeczy informację na temat stopnia zaawansowania każdej sprawy.

W związku z tym możemy odpowiedzialnie polecić Grupę jako wiarygodnego, skutecznego i profesjonalnie przygotowanego partnera handlowego.

 

Wiceprezes zarządu: Tomasz Piasecki