"Komp-Stal" Lergetporer i Wspólnicy Sp. j.REFERENCJE

Informujemy, że współpracujemy z Grupą Kapitałową Południe Zachód w zakresie obsługi windykacji naszych należności.
Korzytnie oceniamy dotychczasową współpracę i jakość usług świadczonych przez Grupę Kapitałową Południe Zachód. Opierając sie na dotychczasowych doświadczeniach możemy w pełni polecić współpracę z Grupą Kapitałową Południe Zachód.

Dyrektor: Jerzy Lergetporer