HedarREFERENCJE

Potwierdzamy, iż nasza Firma współpracuje z Grupą Kapitałową Południe-Zachód sp. z o.o. z siedziba we Wrocławiu w zakresie windykacji należności.

Z satysfakcją potwierdzamy, że współpraca między naszymi firmami układa się w sposób zadowalający i bezproblemowy. Grupa Kapitałowa Południe-Zachód odzyskuje dla nas wierzytelności zarówno od dłużników krajowych jak i zagranicznych.

Przy tym robi to sprawnie i skutecznie, dbając o nasze interesy zarówno w trakcie negocjacji polubownych, jak i zapewniając nam profesjonalną obsługę w postępowaniu sądowym i podczas egzekucji komorniczych.

Nasza współpraca pozwala nam szczerze polecić firmę Grupę Kapitałową Południe – Zachód sp. z o.o. jako wiarygodnego i doświadczonego partnera.

 

Henryk Łożyński