G.EN Gaz Energia S.A.LIST REFERENCYJNY

Spółka G.EN. GAZ ENERGIA S.A. współpracuje z Grupą Kapitałową Południe-Zachód Sp.z o.o. z siedzibą we Wrocławiu od stycznia 2010 roku w zakresie kompleksowego odzyskiwania należności i obejmuje windykację polubowną, prowadzenie postępowań sądowych oraz egzekucyjnych.

Od początku wspólpracy podejmowane działania windykacyjne były prowadzone profesjonalnie, rzetelnie oraz charakteryzowały się elastycznością w poszukiwaniu najlepszych rozwiązań prawnych. Współpracę tę cechuje zaangażowanie i wysokie kompetencje pracowników firmy windykacyjnej.

Na podstawie dotychczasowych doświadczeń możemy zarekomendować współpracę z Grupą Kapitałową Południe – Zachód.

Prezes zarządu: dr Bernard Rudkowski
Członek zarządu: Jaromir Lipiec