Drukarnia T-ŻREFERENCJE

Potwierdzamy, iż nasza Firma współpracuje z Grupą Kapitałową Południe-Zachód sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu w zakresie windykacji należności.

Z satysfakcją potwierdzamy, że współpraca miedzy naszymi firmami układa się w sposób zadowalający i bezproblemowy.

Grupa Kapitałowa Południe Zachód odzyskuje dla nas nasze wierzytelności od dłuzników. Przy tym robi to sprawnie i skutecznie, dbając o nasze interesy zarówno w trakcie negocjacji polubownych, jak i zapewniając nam profesjonalną obsługę w postepowaniu sądowym i podczas egzekucji komorniczych.

Nasza współpraca pozwala nam szczerze poleciić firmę Grupa Kapitałowa Południe Zachód Sp. z o.o. jako wiarygodnego i doświadczonego partnera.

Prezes zarządu: Krzysztof Żmijowski