Agencja Pracy BeetsmaLIST REFERENCYJNY

Niniejszym potwierdzamy fakt współpracy z Grupą Kapitałową Południe Zachód Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu w zakresie obsługi należności przysługujących naszej spółce. GKPZ wykonuje powierzone jej zadania skutecznie i terminowo. Sprawy powierzone do windykacji są realizowane na najwyższym poziomie z zachowaniem elastycznego podejścia do naszych oczekiwań i potrzeb.
W procesie tym Grupa Kapitałowa Południe Zachód Sp. z o.o. dała się poznać jako solidny i wiarygodny partner, a przede wszystkim wykazała się profesjonalną znajomością procedur i sposobów zmierzających do odzyskania należności.
W związku z powyższym rekomendujemy współpracę z Grupą Kapitałową Południe Zachód Sp. z o.o. wszystkim tym, którzy szukają zaufanego partnera handlowego w branży windykacyjnej.

Beetsma Sp. z o.o.