Nadchodzą zmiany w terminach przedawnienia roszczeń!

Nadchodzą zmiany w terminach p...

71 33 45 415 Wyślij wiadomość

Nadchodzą zmiany w terminach przedawnienia roszczeń!

Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało zmiany w ogólnych terminach przedawnienia roszczeń.

Poniżej krótka instrukcja tego co ulegnie zmianie a co pozostanie bez zmian.

 Zapowiadanie skrócenie okresu przedawnienia w zasadzie nie dotknie przedsiębiorców. Największą zmianą jest skrócenie podstawowego okresu przedawnienia z 10 lat do 6. To duża zmiana, jednakże w praktyce nie dotyczy ona przedsiębiorców których należności przedawniają się najczęściej po 3 lub 2 latach w zależności od ich charakteru.

Na uwagę zasługuje jednak zmiana dotycząca przedawnienia należności stwierdzonych tytułami wykonawczymi – tutaj też nastąpi skrócenie okresu ich przedawnienia z 10 do 6 lat, nie powinno to jednak wpłynąć na działania tych wierzycieli, którzy dbają nie tylko o nieprzedawnienie przysługującej im należności głównej ale również odsetek – oni już teraz musieli podejmować działania przerywające bieg przedawnienia co 3 lata w celu przeciwdziałania przedawnieniu odsetek i to się nie zmieni.

  Tak jest Tak będzie
Od kiedy biegnie Kiedy upływa Od kiedy biegnie Kiedy upływa
Podstawowy okres przedawnienia

Od
wymagalności

 Po
10 latach
Od
wymagalności 
31 grudnia tego roku, w którym upłynęło 6 lat 
Przedawnienia w poszczególnych sprawach
 Roszczenie stwierdzone tytułem pochodzącym lub zatwierdzonym przez sąd Od ostatniej
  czynności sądu
 Po
10 latach
Od ostatniej
  czynności sądu
 31 grudnia tego roku, w którym upłynęło 6 lat
 Podstawowy okres przedawnienia w zakresie działalności gospodarczej (w tym kredyty i pożyczki,roboty budowlane) Od
wymagalności
 Po
3 latach
Od
wymagalności 
 31 grudnia tego roku, w którym upłynęło 6 lat
 Świadczenia okresowe (w tym odsetki, czynsze, abonamenty)  Od
wymagalności
Po
3 latach 
 Od
wymagalności
 31 grudnia tego roku, w którym upłynęło 6 lat
 Sprzedaż towarów, świadczenie usług  Od
wymagalności
Po
2 latach 
Od
wymagalności 
31 grudnia tego roku, w którym upłynęły 2 lata 
 Wykonanie dzieła  Od
wykonania
Po
2 latach 
 Od
wykonania
31 grudnia tego roku, w którym upłynęły 2 lata 
 Transport  Od
wykonania
Po
1 roku
 Od
wykonania
Po 1 roku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

materiały do druku – terminy przedawnienia


Jak widać w powyższym zestawieniu jedyną kategorią należności zagrożoną nowymi regulacjami są, dla większości przedsiębiorców, sprawy z wyroków i nakazów o które warto zadbać przerywając bieg przedawnienia roszczeń które są nimi stwierdzone.

Nadchodzą zmiany w terminach przedawnienia roszczeń! pz 15:26