“Dłużnik na Wakacjach 2021” – Wakacyjna Promocja na usługi windykacji

“Dłużnik na Wakacjach 2021” – Wakacyjna Promocja na usługi windykacji

71 33 45 415 Wyślij wiadomość

“Dłużnik na Wakacjach 2021″

Wakacyjna Promocja na usługi windykacji

 

Grupa kapitałowa Południe Zachód Sp. z o.o., jak co roku wprowadza rabaty dla swoich klientów przez okres wakacji.

Promocja trwa przez całe wakacje, od 1 lipca do 30 sierpnia 2021 r. Klientom, którzy zdecydują się w tym okresie podpisać z nami umowę na windykację należności – ich druga wierzytelność zostanie wyceniona aż z 50% zniżką!

Warto pamiętać, że samo zawarcie z nami umowy jest bardzo proste. Oprócz wizyty w naszej siedzibie we Wrocławiu, przez odwiedziny naszych konsultantów jak również możemy ją zawrzeć zdalnie nie ruszając się ze swojego gabinetu, nie musi więcej nic robić.

Nasza wakacyjna promocja „Dłużnik na Wakacjach 2021″ trwa przez cały okres wakacji aż do 30.08.2021r. Pozwala klientom zaoszczędzić na kosztach dochodzenia swoich wierzytelności, aby nie martwili się podczas wypoczynku o swoje należności.

 

Regulamin Wakacyjnej promocji na usługi windykacji

“Dłużnik na Wakacjach 2021”

  1. Przedmiotem Promocji jest rabat udzielony Klientowi, który zleca Grupie Kapitałowej Południe Zachód sp. z o.o. windykację co najmniej dwóch bezspornych wierzytelności z datą wymagalności nie starszą niż 1 rok w chwili zlecenia jej do windykacji. Jako bezsporną traktuje się sprawę w której dłużnik nie wnosi zastrzeżeń co do istnienia i wysokości zobowiązań.
  2. Promocja trwa od 01.07.2021r. do 30.08.2021r.
  3. Jako datę przystąpienia do Promocji przyjmuje się datę zlecenia bezpłatnej weryfikacji co najmniej dwóch dłużników, których wierzytelności zostaną przyjęte przez Grupę Kapitałową Południe Zachód sp. z o.o. do windykacji.
  4. Grupie Kapitałowej Południe Zachód sp. z o.o. udziela Klientowi rabatu do wysokości 50% netto od drugiej (mniejszej co do wartości) sprawy. Rabat liczony jest jako 50% ustalonego w umowie windykacji wynagrodzenia prowizyjnego, w stosunku do aktualnie obowiązującego cennika usług. Grupa Kapitałowa Południe-Zachód Spz.o.o. udziela rabatu poprzez zawarcie z Klientem umowy na dochodzenie drugiej zleconej sprawy z zastosowaniem dyskonta od należności głównej w wysokości 50% ceny wynikającej z cennika. Jako druga traktowana jest sprawa o mniejszej wartości nominalnej należności głównej.
  5. Udzielenie rabatu o którym mowa w p. 4 niniejszego regulaminu w jednej sprawie wyczerpuje warunki promocji. Promocja nie ulega zwielokrotnieniu i w okresie jej trwania Klient skorzystać może z niej jedynie jednorazowo.

– cennik Promocja “Dłużnik na Wakacjach 2020”

– regulamin_WAKACYJNA_PROMOCJA

“Dłużnik na Wakacjach 2021” – Wakacyjna Promocja na usługi windykacji pz 11:30