Strona glowna Strona glowna Strona glowna

Referencje

Grupa Kapitałowa Południe-Zachód w ciągu kilkunastu lat obecności na rynku windykacyjnym została wyróżniona dziesiątkami listów referencyjnych potwierdzających naszą skuteczność.


Listy referencyjne i polecające reprezentują cały przekrój polskiej gospodarki, zarówno pod kątem branż jak i regionów działania.
Zaufali nam m.in.:

 1. Agencja Pracy Beetsma
 2. Penetron Polska
 3. G.EN Gaz Energia S.A.
 4. Przedsiebiorstwo Przewozu Towarów PKS Sp. z o.o.
 5. Gminna Spółka Wodna w Popielowie
 6. Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Janowie
 7. Leviatan-Poligrafia Sp. z o.o.
 8. Spółdzielnia Inwalidów WISŁA
 9. Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Miliczu
 10. Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Mławie
 11. Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Sokołowie Podlaskim
 12. NTI Sp. z o.o.
 13. Cariz PPH Sp. z o.o.
 14. "UNIPASZ" Sp. z o.o.
 15. Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe STANFORM Stanisław Mleczek
 16. Usługi Transportowe Import-Export Małgorzata Sygulka
 17. P.H.U. Gal-Met Andrzej Sieczkarek
 18. Henczke Budownictwo Sp. z o.o.
 19. Izolbet Sp. z o.o.
 20. IZOLA A.Staszczyk, J.Szczepanik, A.Nowak
 21. Plecewice S.A.
 22. Hedar
 23. Przedsiebiorstwo Budowy i Utrzymania Dróg Sp. z o.o.
 24. Drukarnia T-Ż
 25. TRANS-FORMERS WROCŁAW
 26. Zakłady Sprzętu Ortopedycznego
 27. PIK-MAR Firma Handlowo Uslugowa
 28. KJT
 29. Quick Sp. z o.o.
 30. Burnat s.c.
 31. Sprzedaż Materiałów Budowlanych Jerzy Szostak
 32. Przedsiebiorstwo Utylizacji Odpadów Zwierzęcych "PROFET" Spółka z o.o.
 33. KTM - Poznań M. Jaśko, J. Zysnarski spółka jawna
 34. Zakład Wykonawczo Montażowy KONSTAL
 35. Przedsiebiorstwo Usługowo Produkcyjne POM Sp. z o.o.
 36. Europejskie Centrum Transportu i Logistyki we Wrocławiu
 37. Kopalnia Granitu Mikoszów Sp. z o.o.
 38. Kopalnie Melafiru w Czarnym Borze Sp. z o.o.
 39. Zakład Kartonaży i Tektury Falistej Sp. z o.o.
 40. Fabryka Ceramiki Budowlanej Wacław Jopek Spółka z o.o.
 41. FSP Folia Service Polska sp. z o.o.
 42. MAAN Spółka Jawna
 43. Continental Opony Polska Sp.z o.o.
 44. PPUH Wimarol s.j.
 45. Komp-Stal" Lergetporer i Wspólnicy Sp. j.
 46. Przedsiebiorstwo Usług Budowlano-Inżynieryjnych ZEMAR s.j.
 47. Computer Communication Systems S.A.
 48. Proxan - Polska Sp. z o.o.
 49. Drop S.A.
 50. Korporacja "Lobo" S.A.
 51. Laboratorium Ochrony Środowiska EKO

 


 Agencja Pracy Beetsma

  

Penetron Polska - referencje

 

LIST REFERENCYJNY


    Niniejszym potwierdzamy fakt współpracy z Grupą Kapitałową Południe Zachód Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu w zakresie obsługi należności przysługujących naszej spółce. GKPZ wykonuje powierzone jej zadania skutecznie i terminowo. Sprawy powierzone do windykacji są realizowane na najwyższym poziomie z zachowaniem elastycznego podejścia do naszych oczekiwań i potrzeb.
    W procesie tym Grupa Kapitałowa Południe Zachód Sp. z o.o. dała się poznać jako solidny i wiarygodny partner, a przede wszystkim wykazała się profesjonalną znajomością procedur i sposobów zmierzających do odzyskania należności.
    W związku z powyższym rekomendujemy współpracę z Grupą Kapitałową Południe Zachód Sp. z o.o. wszystkim tym, którzy szukają zaufanego partnera handlowego w branży windykacyjnej.

 

Beetsma Sp. z o.o.

 

  

  do góry ^


 Penetron Polska

 

 
Penetron Polska - referencje

 

LIST REFERENCYJNY

 
Niniejszym chcielibyśmy poinformować, że współpracujemy z GRUPĄ KAPITAŁOWĄ
POŁUDNIE ZACHÓD SP. Z O.O. z siedzibą we Wrocławiu w zakresie kompleksowej obsługi należności.
Od początku wspólpracy podejmowane działania windykacyjne były prowadzone profesjonalnie, rzetelnie oraz charakteryzowały się elastycznością w poszukiwaniu najlepszych rozwiązań prawnych. Współpracę tę cechuje zaangażowanie i wysokie kompetencje pracowników firmy windykacyjnej.
Jesteśmy zadowoleni z świadczonych usług przez Grupę Kapitałową Południe- Zachód i polecamy innym przedsiębiorstwom korzystanie z ich POMOCY.

 

Sławomir Potiopa

 

  

  do góry ^


G.EN Gaz Energia S.A.

 

 G.EN. GAZ ENERGIA S.A - referencje

LIST REFERENCYJNY

 

Spółka G.EN. GAZ ENERGIA S.A. współpracuje z Grupą Kapitałową Południe-Zachód Sp.z o.o. z siedzibą we Wrocławiu od stycznia 2010 roku w zakresie kompleksowego odzyskiwania należności i obejmuje windykację polubowną, prowadzenie postępowań sądowych oraz egzekucyjnych.
 
Od początku wspólpracy podejmowane działania windykacyjne były prowadzone profesjonalnie, rzetelnie oraz charakteryzowały się elastycznością w poszukiwaniu najlepszych rozwiązań prawnych. Współpracę tę cechuje zaangażowanie i wysokie kompetencje pracowników firmy windykacyjnej.
 
Na podstawie dotychczasowych doświadczeń możemy zarekomendować współpracę z Grupą Kapitałową Południe - Zachód.

 

 

           Prezes Zarządu                                                                Członek Zarządu

    dr Bernard Rudkowski                                                           Jaromir Lipiec                                   

  do góry ^

 

 


Przedsiebiorstwo Przewozu Towarów PKS Sp. z o.o.

 

 Przedsiebiorstwo Przewozu Towarów PKS Sp. z o.o.

 List Polecajacy

 

Grupa Kapitałowa Południe Zachód z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Hubskiej 96 sprawnie i szybko przeprowadziła egzekucję należności głównej wraz z odsetkami. Bardzo sprawna i skuteczna jest windykacja należności przysługujących od kontrahentów zagranicznych.
    
    Przedstawiciel Grupy Kapitałowej Południe- Zachód opiekujący się naszą sprawą był w ciągłym kontakcie telefonicznym i mailowym przedstawiając na bieżąco stan zaawansowania prowadzonych działań.

    Przedstwiane rozliczenia kosztów są czytelne i zrozumiałe, a środki szybko przekazywane ne nasze konto.

    Jesteśmy zadowoleni z świadczonych usług przez Grupę Kapitałową Południe- Zachód i polecamy innym przedsiębiorstwom korzystanie z ich POMOCY.

 

Prezes Zarządu

Zbigniew Janiak

 

 

 

 do góry ^


Gminna Spółka Wodna w Popielowie

 

Referencje Gminna Spółka Wodna Popielów

 Szanowni Państwo

 


Gminna Spółka Wodna w Popielowie współpracuje z Grupą Kapitałową Południe- Zachód Sp z o.o. z/s we Wrocławiu, która ma za zadanie prowadzenie spraw w zakresie windykacji.
Na podstawie dotychczasowej współpracy możemy stwierdzić, iż GKPZ Sp z o.o. jest w pełni profesjonalną firmą windykacyjną, która potrafi w swoim działaniu połączyć wysoką skuteczność z minimalnymi formalnościami związanymi z obsługą i dużą elastycznością w stosunku do wymagań klienta.
    Świadczenia dokonywane przez Grupę Kapitałową Południe Zachód usługi windykacyjne mają charakter kompleksowy i obejmuje windykację polubowną, prowadzenie postępowań sądowych i gzekucyjnych.
    Zlecenia windykacyjne realizowane są dynamicznie i skutecznie, co świadczy o umiejętnościach organizacyjnych oraz dobrym przygotowaniu merytorycznym pracowników.

W związku z tym Gminna Spółka Wodna w Poplielowie pragnie zarekomendować firmę Grupa Kapitałowa Południe- Zachód Sp z o.o. jako solidnego i sprawnego partnera w zarządzaniu wierzytelnościami.


                                Z wyrazami szacunku,

                                Przewodniczący G.S.W.
                                Arnold Sosna

 

 

do góry ^


 Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Janowie

 

Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Janowie

 LIST POLECAJĄCY

 

     Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Janowie współpracuje już 2 rok z Grupą Kapitałową Południe - Zachód Sp. z o.o. z/s we Wrocławiu, której powierzyliśmy zadanie prowadzenie spraw w zakresie windykacji.

    Na podstawie dotychczasowej współpracy możemy stwierdzić, iż Grupa Kapitałowa Południe - Zachód Sp. z o.o. jest w pełni profesjonalną firmą windykacyjna, która potrafi w swoim działaniu połączyć wysoką skuteczność z minimalnymi formalnościami i która znakomicie wywiązuje się ze swoich zleceń.

    Grupa Kapitałowa Południe - Zachód Sp. z o.o. odzyskuje dla nas wierzytelności, robi to sprawnie i skutecznie, dbając o nasze interesy i nasz wizerunek, przede wszystkim w trakcie negocjacji polubownych.

    Świadczone przez Grupę Kapitałową Południe - Zachód Sp. z o.o. usługi windykacyjne maja charakter kompleksowy i obejmują windykację polubowną, prowadzenie postępowań sądowych i egzekucyjnych.

    Zlecenia windykacyjne realizowane są dynamicznie i skutecznie, co świadczy o dużych umiejętnościach organizacyjnych oraz dobrym przygotowaniu merytorycznym pracowników.
Nasza współpraca dowodzi, że warto przekazywać sprawy do windykacji Grupie Kapitałowej Południe - Zachód Sp. z o.o. oraz pozwala nam szczerze polecić firmę Grupę Kapitałową Południe - Zachód Sp. z o.o. jako wiarygodnego i doświadczonego partnera.


prezes zarządu

Albert Tarachanowicz

 

do góry ^

 


 

Leviatan-Poligrafia Sp. z o.o.

 

Windykacja Leviatan-Poligrafia Sp. z o.o.

  

REFERENCJE

 

 Niniejszym potwierdzamy fakt współpracy z Grupą Kapitałową Południe-Zachód w zakresie obsługi naszych należności.

Informujemy również, iż ze współpracy jesteśmy zadowoleni tak w aspekcie merytorycznym jak i organizacyjnym.

Grupa Kapitałowa Południe-Zachód zapewnia wysoka jakość obsługi spraw i klientów, zapewniając jednocześnie pełne bezpieczeństwo prawne przekazanych wierzytelności.

 

 

PREZES ZARZĄDU

Kazimierz Wiatrowski

 

do góry ^

 


 

Spółdzielnia Inwalidów WISŁA

 

Referencje Spółdzielnia WISŁA

REFERENCJE T/60/2011

 

Grupa Kapitałowa Południe Zachód z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Hubskiej 96 sprawnie i szybko przeprowadziła egzekucję należności głównej wraz z odsetkami w drodze postępowania sądowego i egzekucji komorniczej.

 

Przedstawiła pełne i czytelne rozliczenie kosztów egzekucji.

Przedstawiciel Grupy kapitałowej Południe Zachód opiekujący się naszą egzekucją był w ciągłym kontakcie telefonicznym i mailowym relacjonując na bieżąco stan zaawansowania postępowania egzekucyjnego.

Jesteśmy zadowoleni z wykonanej usługi i tą drogą pragniemy złożyć serdeczne podziękowania.

 

 

PREZES ZARZĄDU

Kierownik Spółdzielni

Jerzy Kasprzyk

 

do góry ^


 

Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Mławie

 

RZSW Mława windykacja

REFERENCJE NR 1/2010


Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Mławie informuje, że zgodnie z zawartą umowa Grupa Kapitałowa Południe - Zachód Sp.z o.o. ul. Hubska 96, 50-502 Wrocław, w okresie od 31.03.2010 r. wykonywała zlecenie polegające na windykacji zaległości od użytkowników gruntów zmeliorowanych, należących do obsługiwanych przez nas Spółek Wodnych za okres od 2007 do 2008 roku.


Z przekazanych list z nazwiskami i podanymi kwotami w w/w okresie Grupa Kapitałowa zrealizowała 72% zaległości.


Sposób rozliczenia i wzajemnych kontaktów w trakcie trwania umowy prowadzony był w sposób wzorowy, co pozwoliło uzyskać zamierzone efekty.
Stwierdzamy, że Grupa Kapitałowa Południe - Zachód Sp.z o.o. zasługuje na zaufanie i jest godna polecenia.

Informacja została wydana na prośbę zainteresowanego.

 
 
Z upoważnienia Zarządu RZSW
Kierownik Biura
Ludwik Czaplicki


 do góry ^


 

Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Miliczu

 

RZSW Milicz

 LIST POLECAJĄCY


Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Miliczu współpracuje z Grupą Kapitałową Południe-Zachód Sp. z o.o. z/s we Wrocławiu, która ma za zadanie prowadzenie spraw w zakresie windykacji.

Na podstawie dotychczasowej współpracy możemy stwierdzić, iż Grupa Kapitałowa Południe-Zachód Sp. z o.o. jest w pełni profesjonalną firmą windykacyjna, która potrafi w swoim działaniu połączyć wysoką skuteczność z minimalnymi formalnościami związanymi z obsługą i dużą elastycznością w stosunku do wymagań klienta.

 

Świadczone przez Grupę Kapitałową Południe-Zachód sp. z o.o. usługi windykacyjne maja charakter kompleksowy i obejmują widykacje polubowna, prowadzenie postępowań sądowych i egzekucyjnych.

 

Zlecenia windykacyjne realizowane są dynamicznie i skutecznie, co świadczy o dużych umiejętnościach organizacyjnych oraz dobrym przygotowaniu merytorycznym pracowników.

 

W związku z tym chcielibyśmy zarekomendować spółkę Grupa Kapitałowa Południe-Zachód Sp. z o.o. jako solidnego i sprawdzonego partnera w zarządzaniu wierzytelnościami.

 

KIEROWNIK
Zbigniew Michalak
 
 

do góry ^


 

Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Sokołowie Podlaskim

 

RZSW SOKOLOW PODLASKI

 LIST POLECAJĄCY


Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Sokołowie Podlaskim współpracuje z Grupą Kapitałową Południe-Zachód Sp. z o.o. z/s we Wrocławiu, która ma za zadanie prowadzenie spraw w zakresie windykacji.

Na podstawie dotychczasowej współpracy możemy stwierdzić, iż Grupa Kapitałowa Południe-Zachód Sp. z o.o. jest w pełni profesjonalną firmą windykacyjna, która potrafi w swoim działaniu połączyć wysoką skuteczność z minimalnymi formalnościami związanymi z obsługą i dużą elastycznością w stosunku do wymagań klienta.

Współpraca z Grupą Kapitałową Południe-Zachód sp. z o.o. charakteryzuje się dużym profesjonalizmem, rzetelnością, etycznym sposobem prowadzenia działań windykacyjnych oraz wysokim poziomem kultury w kontaktach pomiędzy pracownikami naszych spółek.

Na uznanie zasługuje również sprawność organizacyjna zarówno kierownictwa jak i osób zatrudnionych w firmie.

W związku z tym chcielibyśmy zarekomendować spółkę Grupa Kapitałowa Południe-Zachód Sp. z o.o. jako solidnego i sprawdzonego partnera w zarządzaniu wierzytelnościami.

KIEROWNIK BIURA
Rejonowego Zwiazku Spółek Wodnych
Witold Ryciak
 
 
 
 
 

 
 

NTIREFERENCJE


Niniejszym potwierdzamy fakt współpracy z Grupą Kapitałową Południe-Zachód Sp. z o.o. w zakresie obsługi naszych należności.

Informujemy również, iż ze współpracy jesteśmy zadowoleni tak w aspekcie merytorycznym jak i organizacyjnym.

GKPZ zapewnia wysoką jakość obsługi spraw i klientów gwarantując jednocześnie pełne bezpieczeństwo prawne przekazanych wierzytelności.

 

PREZES ZARZĄDU
mgr inż Andrzej Wójciki
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Cariz PPH Sp. z o.o.

 

Cariz windykacja

List PolecającyUprzejmie informujemy, że nasza firma współpracuję z Grupą Kapitałową Południe Zachód Sp. z o. o. w zakresie odzyskiwania wierzytelności.

Pragniemy polecić współpracę z Grupą Kapitałową Południe - Zachód Sp. z o. o. jako przedsiębiorstwem, które w sposób profesjonalny i kompleksowy zajmuje się obsługą wierzytelności.

GKPZ zapewnia obsługę polubowną i sądowa na najwyższym poziomie dbając na każdym etapie o interesy swoich klientów.

PREZES ZARZĄDU
Ryszard Wesołowski
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

"UNIPASZ" Sp. z o.o.

Windykacja Unipasz

 
 

List Polecajacy


Pragniemy podziękować firmie GRUPA KAPITAŁOWA POŁUDNIE-ZACHÓD sp. z o.o. za profesjonalną obsługę oraz wysoką jakość wykonywanych usług windykacji należności.
Podczas współpracy firma Grupa Kapitałowa Południe-Zachód dała sie poznać jako solidny partner, potrafiący sprostać naszym potrzebą i wymaganiom.

Jesteśmy pełni uznania za fachowość oraz rzetelność wykonanych usług.

Serdecznie gratulujemy wysokiego poziomu, który Firma reprezentuje i życzymy kolejnych sukcesów zawodowych.

Mając na uwadze profesjonalizm i skuteczność firmy polecamy współprace z GRUPĄ KAPITAŁOWĄ POŁUDNIE-ZACHÓD sp. z o.o.
 

  


 

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe STANFORM Stanisław Mleczek

 

Stanform WindykacjaList Referencyjny       Niniejszym chcielibyśmy poinformować, że współpracujemy GRUPĄ KAPITAŁOWĄ POŁUDNIE-ZACHÓD sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu w zakresie windykacji należności.

       Jednocześnie wyrażamy nasze uznanie dla GRUPY KAPITAŁOWEJ POŁUDNIE ZACHÓD jako firmy wykonującej powierzone jaj zadania na najwyższym poziomie. Powierzając tej firmie nasze wierzytelności zwracaliśmy uwagę na jej istotne cechy - bardzo elastyczne podejście do potrzeb klienta, terminowość oraz profesjonalizm pracowników. Współpraca pomiędzy naszymi firmami przebiega bez zastrzeżeń, a pakiet usług świadczonych przez GRUPĘ KAPITAŁOWĄ POŁUDNIE-ZACHÓD Sp. z o.o. wykonywany jest fachowo i rzetelnie. Nasza współpraca to regularna wymiana informacji oraz skuteczne odzyskiwanie należności, nawet od bardzo trudnych dłużników.Mając na uwadze profesjonalizm i skuteczność firmy polecamy współprace z GRUPĄ KAPITAŁOWĄ POŁUDNIE-ZACHÓD sp. z o.o.

Z poważaniem

 

Stanisław Mleczek
WŁAŚCICIEL
 

 

Usługi Transportowe Import-Export Małgorzata Sygulka

 

Sygulka WindykacjaLIST REFERENCYJNYFirma Usługi Transportowe Import Eksport Małgorzata Sygulka wyraża pozytywną opinię na temat współpracy w zakresie windykacji wierzytelności przez Grupę Kapitałową Południe-Zachód Sp. z o.o. z siedzibą ul. Hubska 96, 50-205 Wrocław.

Potwierdzamy pełny profesjonalizm świadczonych usług oraz wysoką skuteczność działań. Pragniemy podkreślić, iż zostały dotrzymane wszystkie ustalenia zawarte w umowie.

Jednocześnie przesyłane raporty dotyczące podjętych wobec dłużników działań stanowią cenną informację pozwalającą nawet w przypadku nie odzyskania wierzytelności na podjęcie odpowiednich dalszych działań.

W związku z powyższym możemy polecić Grupę Kapitałową Południe-Zachód jako solidnego i uczciwego partnera.

WŁAŚCICIEL
Małgorzata Sygulka
 
 

Windykacja Gal-Met

LIST REFERENCYJNY   Z przyjemnością informujemy, że przy odzyskiwaniu naszych należności współpracujemy z Grupą Kapitałową Południe-Zachód sp. z o.o.

   Jesteśmy zadowoleni z dotychczasowych działań pracowników GKPZ, zarówno jeśli chodzi o bieżącą obsługę i przekazywanie informacji, jak i z podejmowanych czynności windykacyjnych. Na wszystkich tych polach Grupa Kapitałowa Południe-Zachód wykazała się wiedzą, profesjonalizmem i przede wszystkim skutecznością.

   Nasi dłużnicy spłacili swoje zobowiązania z czego jesteśmy bardzo usatysfakcjonowani, a to w połączeniu z wysoką jakością obsługi naszej firmy pozwala polecić Grupę Kapitałową Południe - Zachód sp. z o.o. jako wiarygodnego i doświadczonego partnera.

               WŁAŚCICIEL
               Andrzej Sieczkarek

 

 

 do góry ^


 

Henczke Budownictwo Sp. z o.o.

 

Windykacja Henczke Budownictwo

Referencje

 

Potwierdzamy naszą współpracę z Grupą Kapitałową Południe-Zachód sp. z o.o. w zakresie odzyskiwania należności.

W ramach powierzonych Grupie Kapitałowej Południe-Zachód sp. z o.o. zadań znajdowały się dotychczas sprawy wymagające zarówno doskonałego rozeznania w sytuacji finansowo-prawnej dłużników, wiedzy dotyczącej rozmaitych zagadnień prawnych, jak i zdolności skutecznych negocjacji i podejmowania właściwych decyzji. Na wszystkich tych polach GKPZ wykazała się sukcesami.

Nasza współpraca to również regularna wymiana informacji, co w połączeniu ze skutecznością pozwala polecić nam Grupę Kapitałową Południe - Zachód sp. z o.o. jako wiarygodnego i doświadczonego partnera.

 

PREZES ZARZADU
Piotr Robert Raczkowski
 
 

 

Izolbet Sp. z o.o.

 

Izolbet windykacjaREFERENCJE

 

Niniejszym Informujemy, że nasza Firma współpracuje z Grupa Kapitałową Południe Zachód Sp. z o.o. z siedziba we Wrocławiu w zakresie windykacji nalezności.

Dotychczasowa współpraca miedzy naszymi firmami układa się w sposób zadowalający i satysfakcjonujący. Sprawy powierzone do windykacji są realizowane sprawnie na każdym etapie postepowania, profesjonalnie i z zachowaniem elstycznego podejścia do potrzeb klienta.

Nasza współpraca to regularna wymiana informacji oraz skuteczne odzyskiwanie należności, często od bardzo trudnych dłuzników, co pozwala nam polecić firmę Grupa Kapitałową Południe Zachód Sp. z o.o. jako wiarygodnego i doświadczonego partnera.

 

V-CE PREZES
Kazimierz Majchrzak
 
 

 

IZOLA A.Staszczyk, J.Szczepanik, A.Nowak

 

Izola WindykacjaReferencje

 

Uprzejmie informujemy, iż GRUPA KAPITAŁOWA POŁUDNIE ZACHÓD Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu współpracuje z firmą IZOLA A.STASZCZYK, J.SZCZEPANIK, A.NOWAK

GRUPA KAPITAŁOWA POŁUDNIE ZACHÓD Sp. z o.o. jest nowoczesną i profesjonalną firmą z branży windykacyjnej.


Współpraca pomiędzy naszymi firmami przebiega bez zastrzeżeń, a pakiet usług świadczonych przez GRUPĘ KAPITAŁOWĄ POŁUDNIE ZACHÓD Sp. z o.o. wykonywany jest fachowo i rzetelnie.


Dzięki swojej skuteczności i regularnej wymianie informacji GRUPA KAPITAŁOWA POŁUDNIE ZACHÓD Sp. z o.o. zdobyła nasze pełne zaufanie.


Naszym zdaniem GRUPA KAPITAŁOWA POŁUDNIE ZACHÓD Sp. z o.o. jest godna polecenia wszystkim zainteresowanym.

 
Janusz Szczepanik
 

 

Plecewice S.A.

  Plecewice WindykacjaReferencje

 

Uprzejmie informujemy, iż GRUPA KAPITAŁOWA POŁUDNIE-ZACHÓD Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu współpracuje z Przedsiębiorstwem Ceramiki Budowlanej PLECEWICE S.A. w zakresie windykacji wierzytelności.

W pełni możemy potwierdzić, iż GRUPA KAPITAŁOWA POŁUDNIE-ZACHÓD sp. z o.o. jest nowoczesną i profesjonalną firmą, z którą współpraca przebiega bez zastrzeżeń a pakiet usług świadczonych przez GRUPĘ KAPITAŁOWĄ POŁUDNIE ZACHÓD sp. z o.o. wykonywany jest fachowo i rzetelnie. Dzięki swojej skuteczności i regularnej wymianie informacji GRUPA KAPITAŁOWA POŁUDNIE-ZACHÓD sp. z o.o. zdobyła nasze pełne zaufanie.

Naszym zdaniem GRUPA KAPITAŁOWA POŁUDNIE-ZACHÓD Sp. z o.o. jest partnerem godnym polecenia wszystkim zainteresowanym.

 

PREZES ZARZĄDU
Michał Staszewski
 
 
 

 

Hedar

  Hedar WindykacjaReferencje

 

Potwierdzamy, iż nasza Firma współpracuje z Grupą Kapitałową Południe-Zachód sp. z o.o. z siedziba we Wrocławiu w zakresie windykacji należności.

Z satysfakcją potwierdzamy, że współpraca między naszymi firmami układa się w sposób zadowalający i bezproblemowy. Grupa Kapitałowa Południe-Zachód odzyskuje dla nas wierzytelności zarówno od dłużników krajowych jak i zagranicznych.

Przy tym robi to sprawnie i skutecznie, dbając o nasze interesy zarówno w trakcie negocjacji polubownych, jak i zapewniając nam profesjonalną obsługę w postępowaniu sądowym i podczas egzekucji komorniczych.

Nasza współpraca pozwala nam szczerze polecić firmę Grupę Kapitałową Południe - Zachód sp. z o.o. jako wiarygodnego i doświadczonego partnera.


Henryk Łożyński
 
 

  

Przedsiębiorstwo Budowy i Utrzymania Dróg i Mostów Sp. z o.o.

 

Przed Utrz Dróg i Mostów WindykacjaReferencje

 

Niniejszym informujemy, że nasza Firma współpracuje z Grupą Kapitałową Południe-Zachód sp. z o.o. z siedziba we Wrocławiu w zakresie windykacji należności.
Dotychczasowa współpraca między naszymi firmami układa się w sposób zadowalający i satysfakcjonujący. Sprawy powierzone do windykacji są realizowane na najwyższym poziomie z zachowaniem elastycznego podejścia do potrzeb klienta.

Nasza współpraca to regularna wymiana informacji oraz skuteczne odzyskiwanie należności, często od bardzo trudnych dłużników, co pozwala polecić nam firmę Grupę Kapitałową Południe - Zachód sp. z o.o. jako wiarygodnego i doświadczonego partnera.


PREZES ZARZĄDU
Tadeusz Siczek
 
 

 
 
 
 

 

Drukarnia T-Ż

 

Drukarnia TŻ WindykacjaReferencje

 

Potwierdzamy, iż nasza Firma współpracuje z Grupą Kapitałową Południe-Zachód sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu w zakresie windykacji należności.

Z satysfakcją potwierdzamy, że współpraca miedzy naszymi firmami układa się w sposób zadowalający i bezproblemowy.

Grupa Kapitałowa Południe Zachód odzyskuje dla nas nasze wierzytelności od dłuzników. Przy tym robi to sprawnie i skutecznie, dbając o nasze interesy zarówno w trakcie negocjacji polubownych, jak i zapewniając nam profesjonalną obsługę w postepowaniu sądowym i podczas egzekucji komorniczych.

Nasza współpraca pozwala nam szczerze poleciić firmę Grupa Kapitałowa Południe Zachód Sp. z o.o. jako wiarygodnego i doświadczonego partnera.

 

Prezes Zarządu
Krzysztof Żmijowski
 
 

 

TRANS-FORMERS WROCŁAW

 

TF Wrocław WindykacjaReferencje

 

Potwierdzamy, iż nasza Firma współpracuje z Grupą Kapitałową Południe-Zachód sp. z o.o. z siedziba we Wrocławiu w zakresie windykacji należności.

Z satysfakcją potwierdzamy, że współpraca między naszymi firmami układa się w sposób zadowalający i bezproblemowy.

Grupa Kapitałowa Południe-Zachód odzyskuje dla nas wierzytelności zarówno od dłużników indywidualnych jak i instytucjonalnych. Przy tym robi to sprawnie i skutecznie, dbając o nasze interesy, przede wszystkim w trakcie negocjacji polubownych. Na podkreślenie zasługuje fakt, że skutecznie odzyskała dla nas wierzytelności, z którymi nie potrafiły sobie poradzić inne firmy, uprzednio dla nas pracujące.

Nasza współpraca dowodzi, że warto przekazywać sprawy do windykacji Grupie Kapitałowej Południe - Zachód oraz pozwala nam szczerze polecić firmę Grupę Kapitałową Południe - Zachód jako wiarygodnego i doświadczonego partnera.

PREZES ZARZĄDU
Barbara Piotrowska
 
 
 

Zakład Sprzętu Ortopedycznego

 

Zakład Sprzetu Ortopedycznego Windykacja

 Szanowni Państwo


W bieżącym roku zleciliśmy Grupie Kapitałowej Południe Zachód spółka z o.o. rozwiązanie naszych problemów dotyczących zasadności naszych roszczeń, jako byłego gospodarstwa pomocniczego państwowej jednostki organizacyjnej wobec Skarbu Państwa.

Z powierzonego zadania Grupa Kapitałowa wywiązała się jak najlepiej uzyskując w kontaktach z Ministerstwem Zdrowia i Bankiem Handlowym korzystną dla nas pozycje negocjacyjną, dzieki której doszło do całkowitego zaspokojenia naszych roszczeń.

Co istotne Grupa Kapitałowa profesjonalnie przygotowała oraz przeprowadziła kompleksową obsługę prawno-finansową całej operacji, co znacznie skróciło cały czas jej trwania. Ponadto kontakty z pracownikami Grupy Kapitałowej miały zawsze merytoryczny charakter, wykazywali się oni obszerna wiedzą na temat specyfiki gospodarki finansowej i sytuacji prawnej zreformowanej służby zdrowia.

Z przytoczonych powyżej powodów nasza współpraca układała się bardzo dobrze i bez zadnego ryzyka gotowi jesteśmy polecić Grupę Kapitałową jako wiarygodnego i profesjonalnego partnera w zakresie obsługi prawnej transakcji finansowych dotyczących jednostek organizacyjnych powstałych w wyniku reformy służby zdrowia.
 
DYREKTOR
Franciszek Gołkowski
 
 

PIK-MAR Firma Handlowo Uslugowa

 

PIKMAR Windykacja

 Referencje

Uprzejmie informujemy, iz GRUPA KAPITAŁOWA POŁUDNIE-ZACHÓD Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu współpracuje z firmą F.H.U. PIK-MAR w Tarnowie.

GRUPA KAPITAŁOWA POŁUDNIE-ZACHÓD Sp. z o.o. jest nowoczesną i profesjonalna firma z branży windykacyjnej.


Współpraca pomiedzy naszymi firmami przebiega bez zastrzeżeń, a pakiet usług świadczonych przez GRUPĘ KAPITAŁOWĄ POŁUDNIE-ZACHÓD Sp. z o.o. wykonywany jest fachowo i rzetelnie.


Dzięki swojej skuteczności i regularnej wymianie informacji GRUPA KAPITAŁOWA POŁUDNIE-ZACHÓD Sp. z o.o.zdobyła nasze zaufanie.


Naszym zdaniem GRUPA KAPITAŁOWA POŁUDNIE-ZACHÓD Sp. z o.o.jest partnerem godnym polecenia wszystkim zainteresowanym.

 
Marcin Pikul
 

 

KJT

 

KJT Windykacja

 Referencje

 

Uprzejmie informujemy, iz GRUPA KAPITAŁOWA POŁUDNIE-ZACHÓD Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu współpracuje z firmą KJT.

GRUPA KAPITAŁOWA POŁUDNIE-ZACHÓD Sp. z o.o. jest nowoczesną i profesjonalna firma z branży windykacyjnej.
Współpraca pomiedzy naszymi firmami przebiega bez zastrzeżeń, a pakiet usług świadczonych przez GRUPĘ KAPITAŁOWĄ POŁUDNIE-ZACHÓD Sp. z o.o. wykonywany jest fachowo i rzetelnie.
Dzięki swojej skuteczności i regularnej wymianie informacji GRUPA KAPITAŁOWA POŁUDNIE-ZACHÓD Sp. z o.o.zdobyła nasze zaufanie.
Naszym zdaniem GRUPA KAPITAŁOWA POŁUDNIE-ZACHÓD Sp. z o.o.jest partnerem godnym polecenia wszystkim zainteresowanym.

 

Urszula Kaczmarczyk
 
 
 

 

Quick Sp. z o.o.

 

Quik Windykacja

 Referencje

 

Niniejszym Informujemy, że nasza Firma współpracuje z Grupa Kapitałową Południe Zachód Sp. z o.o. z siedziba we Wrocławiu w zakresie windykacji nalezności.

Dotychczasowa współpraca miedzy naszymi firmami układa się w sposób zadowalający i satysfakcjonujący. Sprawy powierzone do windykacji są realizowane sprawnie na każdym etapie postepowania, profesjonalnie i z zachowaniem elstycznego podejścia do potrzeb klienta.

Nasza współpraca to regularna wymiana informacji oraz skuteczne odzyskiwanie należności, często od bardzo trudnych dłuzników, co pozwala nam polecić firmę Grupa Kapitałową Południe Zachód Sp. z o.o. jako wiarygodnego i doświadczonego partnera.
 
 
 
 
 
 

 

Burnat s.c

 

Burnat Windykacja

 Referencje

 

Uprzejmie informujemy, iż Grupa Kapitałowa Południe Zachód Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu ul. Hubska 96 współpracuje z Firmą Wielobranżową "BURNAT" S.C. Andrzej, Waldemar, Grzegorz Burnat, 33-180 Gromnik, ul. Zakładowa 14.

Grupa Kapitałowa Południe Zachód Sp. z o.o. jest nowoczesną i profesjonalna firma z branży windykacyjnej.
Współpraca pomiedzy naszymi firmami przebiega bez zastrzeżeń, a pakiet usług świadczonych przez Grupa Kapitałowa Południe Zachód Sp. z o.o. wykonywany jest fachowo i rzetelnie.
Dzięki swojej skuteczności i regularnej wymianie informacji Grupa Kapitałowa Południe Zachód Sp. z o.o. zdobyła nasze zaufanie.

Dotychczasowa współpraca pozwala nam zarekomendować Grupę Kapitałową Południe Zachód Sp. z o.o. jako rzetelnego, fachowego i godnego polecenia wszystkim zainteresowanym partnera.

 

FIRMA WIELOBRANŻOWA
"BURNAT" s.c.
 

 

Sprzedaż Materiałów Budowlanych Jerzy Szostak

 

Szostak Windykacja

 Referencje

 

Uprzejmie informujemy, że Sprzedaż Materiałów Budowlanych SZOSTAK współpracuje z firmą Grupa Kapitałowa Południe Zachód Sp. z o.o.z siedzibą we Wrocławiu w zakresie windykacji należności. Dotychczasowa współpraca między naszymi firmami układa się w sposób zadowalający i satysfakcjonujący. Sprawy powierzone do windykacji są realizowane na najwyższym poziomie z zachowaniem elastycznego podejścia do potrzeb klienta.

Nasza współpraca to regularna wymiana informacji oraz skuteczne odzyskiwanie należności.
Pozwala to polecić nam Grupę Kapitałową Południe Zachód Sp. z o.o. Jako wiarygodnego i doświadczonego partnera.

 

 

HURT-DETAL
Jerzy Szostak
 
 

 

Przedsiebiorstwo Utylizacji Odpadów Zwierzęcych "PROFET" Spółka z o.o.

  

Profet Windykacja

 Referencje

 

Niniejszym informujemy, że nasza Firma współpracuje z firmą Grupa Kapitałowa Południe Zachód Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu w zakresie windykacji należności. Dotychczasowa współpraca między naszymi firmami układa się w sposób zadowalający i satysfakcjonujący. Sprawy powierzone do windykacji są realizowane na najwyższym poziomie z zachowaniem elastycznego podejścia do potrzeb klienta.

Nasza współpraca to regularna wymiana informacji oraz skuteczne odzyskiwanie należności.


Pozwala to polecić nam Grupę Kapitałową Południe Zachód Sp. z o.o. Jako wiarygodnego i doświadczonego partnera.

 

PROKURENT ZARZĄDU
Małgorzata Postrzech
 
   

 

KTM - Poznań M. Jaśko, J. Zysnarski spółka jawna

 

KTM Windykacja

 Referencje

 

Uprzejmie informujemy, iż GRUPA KAPITAŁOWA POŁUDNIE ZACHÓD Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu współpracuje z firmą KTM - Poznań M. Jaśko, J. Zysnarski Sp. J.

GRUPA KAPITAŁOWA POŁUDNIE ZACHÓD Sp. z o.o. jest nowoczesną i profesjonalną firmą z branży windykacyjnej.
Współpraca pomiędzy naszymi firmami przebiega bez zastrzeżeń, a pakiet usług świadczonych przez GRUPĘ KAPITAŁOWĄ POŁUDNIE ZACHÓD Sp. z o.o. wykonywany jest fachowo i rzetelnie.
Dzięki swojej skuteczności i regularnej wymianie informacji GRUPA KAPITAŁOWA POŁUDNIE ZACHÓD Sp. z o.o. zdobyła nasze pełne zaufanie.
Naszym zdaniem GRUPA KAPITAŁOWA POŁUDNIE ZACHÓD Sp. z o.o. jest godna polecenia wszystkim zainteresowanym.

 

KTM - Poznań
M. Jaśko, J. Zysnarski spółka jawna
 
 
    


Zakład Wykonawczo Montażowy KONSTAL

 

Komstal Windykacja

 Referencje

 

Uprzejmie informujemy, że nasza Firma owocnie współpracuje z firmą Grupa Kapitałowa Południe Zachód Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu w zakresie windykacji należności.

Dotychczasowa współpraca między naszymi firmami układa się w sposób zadowalający i satysfakcjonujący obie strony. Sprawy powierzone do windykacji są realizowane na najwyższym poziomie z zachowaniem elastycznego podejścia do naszych oczekiwań i potrzeb.

Nasza współpraca to regularna wymiana informacji oraz skuteczne odzyskiwanie należności, często od bardzo trudnych dłuzników, co pozwala polecić firmę Grupa kapitałowa Południe - Zachód So. z o.o. jako wiarygodnego i doświadczonego partnera.

 

Z poważaniem
Waldemar Protasiewicz
 

do góry ^


 

 

Przedsiebiorstwo Usługowo Produkcyjne POM Sp. z o.o.

 

POM Windykacja

 Referencje

 

 

Niniejszym informujemy, że nasza Firma współpracuje z firmą Grupa Kapitałowa Południe Zachód Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu w zakresie windykacji należności. Dotychczasowa współpraca między naszymi firmami układa się w sposób zadowalający i satysfakcjonujący. Sprawy powierzone do windykacji są realizowane na najwyższym poziomie z zachowaniem elastycznego podejścia do potrzeb klienta.

Nasza współpraca to regularna wymiana informacji oraz skuteczne odzyskiwanie należności.
Pozwala to polecić nam Grupę Kapitałową Południe Zachód Sp. z o.o. Jako wiarygodnego i doświadczonego partnera.

 

PREZES ZARZĄDU
Andrzej Kulpa
 
 
 

do góry ^Europejskie Centrum Transportu i Logistyki we Wrocławiu

 

ECTIL Windykacja

 Referencje

 

Uprzejmie informujemy, iż GRUPA KAPITAŁOWA POŁUDNIE ZACHÓD Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu współpracuje z ECTIL Sp. z o.o.

GRUPA KAPITAŁOWA POŁUDNIE ZACHÓD Sp. z o.o. jest nowoczesną i profesjonalną firmą z branży windykacyjnej.
Współpraca pomiędzy naszymi firmami przebiega bez zastrzeżeń, a pakiet usług świadczonych przez GRUPĘ KAPITAŁOWĄ POŁUDNIE ZACHÓD Sp. z o.o. wykonywany jest fachowo i rzetelnie.
Dzięki swojej skuteczności i regularnej wymianie informacji GRUPA KAPITAŁOWA POŁUDNIE ZACHÓD Sp. z o.o. zdobyła nasze pełne zaufanie.
Naszym zdaniem GRUPA KAPITAŁOWA POŁUDNIE ZACHÓD Sp. z o.o. jest godna polecenia wszystkim zainteresowanym.

 

ECTIL Sp. z o.o.
 
 
 
 

 

Kopalnia Granitu Mikoszów Sp. z o.o.

 

Mikoszów Windykacja

 Referencje

 

 

Z przyjemnoscią informujemy, że od 2006 roku współpracujemy GRUPĄ KAPITAŁOWĄ POŁUDNIE ZACHÓD Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu w zakresie windykacji wierzytelności

Dotychczas zlecone sprawy zostały wegzekwowane w bardzo krótkim czasie. Nasza współpraca to regularna wymiana informacji oraz skuteczna windykacja wierzytelnosci nawet od bardzo trudnych dłuzników.

GRUPA KAPITAŁOWA POŁUDNIE ZACHÓD Sp. z o.o. wykonuje powierzone zadania na najwyższym poziomie. Skuteczność w działaniu, terminowość, profesjonalizm pracowników oraz bardzo elastyczne podejście do potrzeb klienta z pewnościa pozwolą nam na kontynuowanie współpracy w przyszłości.

W związku z powyższym chcemy polecić współpracę z GRUPĄ KAPITAŁOWĄ POŁUDNIE ZACHÓD Sp. z o.o. wszystkim tym, którzy szukaja zaufanego partnera handlowego w branzy windykacyjnej.
 

Elżbieta Ładno
 

 

Kopalnie Melafiru w Czarnym Borze Sp. z o.o.

 

Czarny BÓR wINDYKACJA

 Referencje

 

Z przyjemnoscią informujemy, że od grudnia 2005 współpracujemy GRUPĄ KAPITAŁOWĄ POŁUDNIE ZACHÓD Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu w zakresie windykacji wierzytelności

Dotychczas zlecone sprawy zostały wegzekwowane w bardzo krótkim czasie. Nasza współpraca to regularna wymiana informacji oraz skuteczna windykacja wierzytelnosci nawet od bardzo trudnych dłuzników.

GRUPA KAPITAŁOWA POŁUDNIE ZACHÓD Sp. z o.o. wykonuje powierzone zadania na najwyższym poziomie. Skuteczność w działaniu, terminowość, profesjonalizm pracowników oraz bardzo elastyczne podejście do potrzeb klienta z pewnościa pozwolą nam na kontynuowanie współpracy w przyszłości.

W związku z powyższym chcemy polecić współpracę z GRUPĄ KAPITAŁOWĄ POŁUDNIE ZACHÓD Sp. z o.o. wszystkim tym, którzy szukaja zaufanego partnera handlowego w branzy windykacyjnej.
 

Barbara Trzaska
 

 
Karton Windykacja

 Referencje

 

Niniejszym chcelibyśmy poinformować, że współpracujemy GRUPĄ KAPITAŁOWĄ POŁUDNIE-ZACHÓD sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu w zakresie windykacji należności.


Jednocześnie wyrażamy nasze uznanie dla GRUPY KAPITAŁOWEJ POŁUDNIE ZACHÓD jako firmy wykonującej powierzone jaj zadania na najwyższym poziomie. Powierzając tej firmie nasze wierzytelności zwracaliśmy uwagę na jej istotne cecgy - bardzo elastyczne podejście do potrzeb klienta, terminowość oraz profesjonalizm pracowników. Nasza współpraca to regularna wymiana informacji oraz skuteczne odzyskiwanie należności, nawet od bardzo trudnych dłuzników.


Mając na uwadze profesjonalizm i skuteczność firmy polecamy współprace z GRUPĄ KAPITAŁOWĄ POŁUDNIE-ZACHÓD sp. z o.o.

 

PREZES ZARZĄDU
Jerzy Dynowski
 
 

 Fabryka Ceramiki Budowlanej Wacław Jopek Spółka z o.o.

 

Jopek Windykacja

List Polecjający

 

Niniejszym chcelibyśmy poinformować, że współpracujemy GRUPĄ KAPITAŁOWĄ POŁUDNIE-ZACHÓD sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu w zakresie windykacji wierzytelności.Jednocześnie wyrażamy nasze uznanie dla GRUPY KAPITAŁOWEJ POŁUDNIE ZACHÓD jako firmy wykonującej powierzone jaj zadania na najwyższym poziomie. Powierzając tej firmie nasze wierzytelności zwracaliśmy uwagę na jej istotne cecgy - bardzo elastyczne podejście do potrzeb klienta, terminowość oraz profesjonalizm pracowników. Nasza współpraca to regularna wymiana informacji oraz skuteczne odzyskiwanie należności, nawet od bardzo trudnych dłuzników.

Mając na uwadze profesjonalizm i skuteczność firmy polecamy współprace z GRUPĄ KAPITAŁOWĄ POŁUDNIE-ZACHÓD sp. z o.o.

 

KIEROWNIK ZAKŁADU
mgr. inż. Piotr Fecyk
 
 

FSP Folia Service Polska sp. z o.o.

 

FSP Folia Windykacja

Referencje

 

Niniejszym chcelibyśmy poinformować, że współpracujemy GRUPĄ KAPITAŁOWĄ POŁUDNIE-ZACHÓD sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu w zakresie windykacji wierzytelności.


Jednocześnie wyrażamy nasze uznanie dla GRUPY KAPITAŁOWEJ POŁUDNIE ZACHÓD jako firmy wykonującej powierzone jaj zadania na najwyższym poziomie. Powierzając tej firmie nasze wierzytelności zwracaliśmy uwagę na jej istotne cecgy - bardzo elastyczne podejście do potrzeb klienta, terminowość oraz profesjonalizm pracowników. Nasza współpraca to regularna wymiana informacji oraz skuteczne odzyskiwanie należności, nawet od bardzo trudnych dłuzników.


Mając na uwadze profesjonalizm i skuteczność firmy polecamy współprace z GRUPĄ KAPITAŁOWĄ POŁUDNIE-ZACHÓD sp. z o.o.

PREZES ZARZĄDU
Marek Zasik
 
 
 

 

MAAN Spółka Jawna

 

MAAN Windykacja

Referencje

 

Niniejszym chcelibyśmy poinformować, że współpracujemy GRUPĄ KAPITAŁOWĄ POŁUDNIE-ZACHÓD sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu w zakresie windykacji wierzytelności.

Jednocześnie wyrażamy nasze uznanie dla GRUPY KAPITAŁOWEJ POŁUDNIE ZACHÓD jako firmy wykonującej powierzone jaj zadania na najwyższym poziomie. Powierzając tej firmie nasze wierzytelności zwracaliśmy uwagę na jej istotne cecgy - bardzo elastyczne podejście do potrzeb klienta, terminowość oraz profesjonalizm pracowników. Nasza współpraca to regularna wymiana informacji oraz skuteczne odzyskiwanie należności, nawet od bardzo trudnych dłuzników.

Mając na uwadze profesjonalizm i skuteczność firmy polecamy współprace z GRUPĄ KAPITAŁOWĄ POŁUDNIE-ZACHÓD sp. z o.o.

 

WSPÓŁWŁAŚCICIEL
Marcin Honysz
 
 
 

 

Continental Opony Polska Sp.z o.o.

 

Continental Windykacja

Referencje

 

Niniejszym chcielibyśmy wyrazić nasze uznanie dla Grupy Kapitałowej Południe Zachód Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu jako firmy wykonującej powierzone jej zadania na najwyższym poziomie.

Efektem współpracy z Grupą Kapitałową Południe Zachód Sp. z o.o. jest m. in. odzyskiwanie należności od grupy trudnościągalnych.

W procesie tym Grupa Kapitałowa Południe Zachód Sp. z o.o. dała się poznać jako wiarygodny i solidny partner, a przede wszystkim wykazała się profesjonalna znajomoscią procedur i sposobów zmierzających do odzyskania należności.

 

Piotr Zielak
Rafał Grodzicki
 
 
 
 

 


 

 PPUH Wimarol s.j.

 

WIMAROL WINDYKACJA

Referencje

Firma "WIMAROL" producent stolarki budowlanej z PCV i aluminium, majac poważny problem ze ściagalnoącią swoich należności nawiązała kontakt z GRUPĄ KAPITAŁOWĄ POŁUDNIE ZACHÓD.

 


Powierzając tej Firmie nasze trudno ściągalne wierzytelności nie zawiedlismy sie na jej skuteczności i solidności.


Nasza dwuletnia współpraca to regularna wymiana informacji osobiście, telefonicznie i przez internet oraz skuteczne odzyskiwanie naszych należności nawet od bardzo trudnych klientów.


WSZYSTKIM ZAINTERESOWANYM polecamy współpracę z GRUPĄ KAPITAŁOWĄ POŁUDNIE - ZACHÓD mając na uwadze profesjonalizm i solidność Firmy.


WŁAŚCICIEL
Marek Kwiatkowski

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Krystyna Okulowska
 

 

"Komp-Stal" Lergetporer i Wspólnicy Sp. j.

 

KOMP STAL WIndykacjaReferencje

Informujemy, że współpracujemy z Grupą Kapitałową Południe Zachód w zakresie obsługi windykacji naszych należności.
Korzytnie oceniamy dotychczasową współpracę i jakość usług świadczonych przez Grupę Kapitałową Południe Zachód. Opierając sie na dotychczasowych doświadczeniach możemy w pełni polecić współpracę z Grupą Kapitałową Południe Zachód.DYREKTOR
Jerzy Lergetporer

 

 

 

 

  Przedsiebiorstwo Usług Budowlano-Inżynieryjnych ZEMAR s.j.

 

Zemar Windykacja

Referencje

 

Przedsiebiorstwo Usług Budowlano-Inżynieryjnych "ZEMAR" Leszek Król Spółka Jawna w Trzebnicy Odział WROCŁAW ul. Powstańców Śląskich 28/30 potwierdza, że współpracuje z Grupą Kapitałową Południe Zachód w zakresie windykacji naszych wierzytelności.

 


Szybkość, skuteczność i elastyczność w działaniu Grupy Kapitałowej Południe Zachód upoważnia nas do zarekomendowania tej Spółki jako wiarygodnego i solidnego partnera do współpracy.WSPÓŁWŁAŚCICIEL
Zenon Król

 

 

do góry ^


 

Computer Communication Systems S.A.

 

CCS Windykacja

 

Referencje

 

 

Niniejszym zaświadczamy, że współpraca z Grupą Kapitałową Południe Zachód pozwala na określenie jej działalnosci mianem fachowej i rzetelnej.
Firma zatrudnia wysokiej klasy specjalistów zapewniających jej klientom świadczenie usług na wysokim poziomie.


Nasz współpraca oparta jest na umowie, w ramach której Grupa kapitałowa Południe Zachód dostarcza nam usługi w zakresie trudnościagalnych wierzytelności.WICEPREZES ZARZĄDU
Grzegorz Piecek

 

 

do góry ^


 

Proxan - Polska Sp. z o.o.

 

Proxan Windykacja

Referencje

 

Firma nasza od 1999 roku korzysta z usług Grupy Kapitałowej w zakresie windykacji trudnościagalnych wierzytelności.
Współpraca nasza przebiega pomyślnie, powierzone sprawy załatwiane są skutecznie i profesjonalnie.


W ocenie naszej Grupa Kapitałowa jest Partnerem godnym polecenia innym podmiotom.

 


Prezes Zarządu
Piotr Trębaczkiewicz

 

 

 

do góry ^


 

Drop S.A.

 

Drop Windykacja

List Referencyjny

Szanowni Państwo,

Niniejszym mamy przyjemność udzielenia referencji firmie "Grupa Kapitałowa Południe - Zachód" Sp. z o.o. z Wrocławia.
Nasza firma rozpoczeła współpracę z Grupą Kapitałową w zakresie obsługi prawnej wierzytelności ponad pół roku temu. Współpraca ta trwa do dnia dzisiejszego, przynosząc nam duże zadowolenie oraz wymierne korzyści.
Pracownicy Grupy Kapitałowej reprezentują duży potencjał wiedzy fachowej, doświadczenie oraz umiejętność dostosowania usług do indywidualnych potrzeb klientów.
Usługi z zakresu obsługi wierzytelności oraz informacji gospodarczej świadczone naszej firmie, wykonywane są szybko i profesjonalnie.
Jesteśmy przekonani, iż nasza współpraca będzie dalej rozwijała sie w równie pomyslnym kierunku.

 


PREZES ZARZĄDU
Iwona Janlak

 

do góry ^


 

Korporacja "Lobo" S.A.

 

LOGO WINDYKACJA

List Referencyjny

Szanowni Państwo,


Od znacznego juz okresu współpracujemy z Grupą Kapitałową Południe Zachód sp. z o.o. z Wrocławia.
Grupa Kapitałowa Południe Zachód jest firmą, która zapewniła nam kompleksową, profesjonalną i nadzwyczaj skuteczna obsługę naszych wierzytelności. Jej pracownicy wykazują sie w kontaktach z nami bardzo dobrym przygotowaniem merytorycznym, koniecznym do realizacji powierzonych im zadań.
Co istotne przy tego rodzaju współpracy, Grupa Kapitałowa zapewniła nam stały i wyczerpujący dostęp do informacji na temat realizowanych spraw, dzieki czemu mamy bieżącą i zgodną i rzeczywistym stanem rzeczy informację na temat stopnia zaawansowania każdej sprawy.

W związku z tym możemy odpowiedzialnie polecić Grupę jako wiarygodnego, skutecznego i profesjonalnie przygotowanego partnera handlowego.

 


V-ce PREZES
Tomasz Piasecki

do góry ^


 

Laboratorium Ochrony Środowiska EKO

 

EKO Wimdykacja

List Referencyjny

 

Niniejszym potwierdzamy, iż współpracujemy z Grupą Kapitałową Południe-Zachód sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu w zakresie windykacji wierzytelności.

W szczególności chcemy zaznaczyć, że Grupa Kapitałowa Południe-Zachód sp. z o.o. jest w pełni nowoczesną i profesjonalną firmą, z którą współpraca przebiega bez zastrzeżeń. Zlecając jej do odzyskania nasze wierzytelności byliśmy bardzo zadowoleni z efektów czynności windykacyjnych. Dzięki działaniom GKPZ w krótkim czasie odzyskaliśmy należności od naszych dłużników.

Naszym zdaniem GRUPA KAPITAŁOWA POŁUDNIE-ZACHÓD sp. z o.o. jest partnerem godnym polecenia wszystkim zainteresowanym.

 

 


WŁAŚCICIEL
Jerzy Radziejewski

 

do góry ^


 

Grupa Kapitałowa Południe-Zachód

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Siedziba i adres do korespondencji
ul. Wyścigowa 56 C
53-012 Wrocław

tel.:
0-71/ 33-45-415
fax:
0-71/ 33-45-430
email:
biuro@pz.com.pl